CIRCI razpis za inovacijske vavčerje

V okviru projekta CIRCI –  Uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese razpisujemo poziv za prijave na pridobitev inovacijskih vavčerjev, ki podpirajo projekte z novimi načini uporabe stranskih materialov nastalih v industrijskih procesih, ki smo jih identificirali v procesu priprave podatkovne baze projekta CIRCI.

Z 9. majem 2023 je prišlo do popravka v razpisni dokumentaciji CIRCI call for proposals na strani 13. Popravek se tiče izjeme pri pravilu doseganja 60% točkovanja pri posameznem kriteriju.

Razpis je odprt med 12. aprilom in 15. majem 2023.

Razpisna dokumentacija: