18. redni sestanek projektnih partnerjev na Erasmus+ projektu 1Point

Projektni partnerji so se udeležili osemnajstega rednega mesečnega srečanja projekta 1Point, ki je 6. 9. 2022 potekalo preko spleta. Glavni cilj sestanka je bil preveriti IO2 projektnih aktivnosti v zvezi s testiranjem in izboljšavami platforme za e-učenje, status projektnih kazalnikov in diseminacijo ter na pripravo multiplikativnih dogodkov v državah partnericah projekta.

Na osemnajstem rednem mesečnem spletnem srečanju so 1Point projektni partnerji preverili potek dela na IO2projektnih aktivnostih povezanih z okoljem za učno motivacijo (LME), to je testiranje platforme za e-učenje z izboljšavami (nov nabor kvizov za preverjanje znanja, grafično urejanje, vključitev 1Point značke…). Partner HESO je izboljšal grafični uporabniški vmesnik znotraj kreirane platforme za e-izobraževanje in predstavil 1Point značko, o kateri so razpravljali projektni partnerji. Njegova uradna izdaja je načrtovana v prihodnjih mesecih po pogovoru z vzdrževalnimi združenji oz. društvi.

Ob koncu tega osemnajstega rednega spletnega srečanja se je konzorcij strinjal, da bo nadaljeval z delom na IO2 v zvezi z okoljem za motivacijo za učenje (LME): testiranje in ocenjevanje platforme za e-učenje, status razširjanja projekta in kazalniki. Poudarek bo na vključitvi značke 1Point v potrdilo/certifikat o končanem tečaju, pripravi praktičnih smernic za trenerje/vodje usposabljanja skupaj z načrtom validacije in priznavanja.

Naslednji mesečni sestanek je predviden sredi oktobra 2022.

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije – sklic projekta: 2020-1-SI01-KA202-076060.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja