1. redni sestanek projektnih partnerjev na Erasmus+ projektu 1Point

Ker uvodnega sestanka v Celju novembra 2020 ni bilo mogoče izvesti in ga fizično gostiti s strani koordinatorja TECOS, so se projektni partnerji skupaj odločili, da nadaljujejo z delom na prvi projektni aktivnosti, ki je povezana z A1 – Raziskavo v sklopu rednih mesečnih klicev preko MS Teams platforme, ki potekajo na začetku vsakega meseca. Tako prvo spletno redno srečanje med 1POINT partnerji je bilo uspešno izvedeno 4. januarja 2021, kjer so partnerji predstavili aktualne rezultate na aktivnosti A1 – Raziskave v posameznih partnerskih državah, ki se nanašajo na ECVET profil strokovnjaka s področja vzdrževanja (ECVET – Evropski kreditni sistem za poklicno izobraževanje in usposabljanje).

V prvi projektni aktivnosti so partnerji izvedli začetno fazo raziskav, da bi bolje zagotovili evropski pomen profila ECVET in zagotovili popolno skladnost s potrebami po usposabljanju ciljne skupine. V vsaki partnerski državi je vsak od partnerjev poglobljeno analiziral trenutne učne potrebe in vrzel v digitalnih veščinah vzdrževalcev, pripravnikov in študentov s poklicnega izobraževanja in usposabljanja na nacionalni ravni.

V Sloveniji smo na primer ugotovili, da trenutno obstajajo učne potrebe v sektorju AR, VR, 3D-tiskanju in LEAN proizvodnem sektorju. Kar zadeva vrzel v digitalnih veščinah, smo opazili, da imajo mlajši vzdrževalci manjše vrzeli v digitalnih veščinah kot starejši vzdrževalci, kar je bilo pričakovano. Enake ugotovitve je mogoče videti tudi iz rezultatov, ki so jih pridobile ostale partnerske države projekta.

Konzorcij se je strinjal, da bo nadaljeval z dobrim delom in zaključil izvedbo primerjalne analize trenutno ponujenih vzdrževalnih izobraževanj v vsaki partnerski državi in ​​v nekaterih dodatnih državah EU s preverjanjem obstoječih učnih načrtov, ki so na voljo.

Naslednji mesečni sestanek je planiran v začetku februarja 2021.

Projekt financira Evropska komisija – sklic projekta: 2020-1-SI01-KA202-076060.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja