Vse več elektro in elektronske opreme kliče po ukrepih za povečanje njene ponovne uporabe

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je gostil CIRCOTRONIC delavnico spodbujanja trajnostne rasti v proizvodnji električne in elektronske opreme (EEO). Več kot 10 ključnih deležnikov slovenskega ekosistema, ministrstev, podpornega okolja, inovacijskega ekosistema in podjetij, je v produktivni debati izpostavilo predvsem izzive, ki jih moramo v Sloveniji nasloviti poenoteno in s skupnim ciljem povečevanja deleža ponovne uporabe EEO.

Količina EEO na trgu vsako leto eksponentno narašča, narašča tudi njena ponovna uporaba, vendar nesorazmerno s količino nove opreme na trgu. Slovenija ponovno uporabi oz. reciklira manj EEO kot je povprečje Evropske unije (EU, 48,6 %), posledično je daleč od zadanega cilja EU (65 %).

Ob tem velja izpostaviti, da Slovenija ima ustrezen zakonodajni okvir, razvojno in raziskovalno infrastrukturo ter vzpostavljene verige vrednosti, bo pa v prihodnje treba uskladiti zbiranje podatkov za izvedbo primernih ukrepov spodbujanja ponovne uporabe EEO na osnovi dejanskega stanja. Med izzivi Slovenije ostajajo tudi:

– nezadostna ozaveščenost o pomenu ponovne uporabe EEO,

– visoki stroški dela v procesih ponovne uporabe,

– zadostne količine materialov oz. surovin ter disrupcije v zagotavljanju le-teg v verigah vrednosti,

– napovedovanje potreb ostaja neznanka.

Udeleženci so na osnovi identificiranih prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti (SWOT analiza) določili prioritete za akcijski načrt, ki bo omogočil krožni in zeleni prehod:

  • nujno je ozaveščanje končnih uporabnikov skozi promocijske akcije in dogodke, predvsem najmlajših;
  • dobre prakse podjetij so ključni promotorji krožnega prehoda, ki z izpostavljanjem koristi (kratkoročne ali dolgoročne) za podjetja motivirajo h krožnemu prehodu in uporabi modernih tehnologij;
  • potrebna je vzpostavitev univerzalnega sistema sledenja podatkov in materialov, ki bi na nacionalni ravni bi stimuliral povezovanje med podjetji;
  • nujne so stimulacije (subvencije, olajšave) za podjetja, ki se odločajo za prehod v krožno gospodarstvo;
  • pravočasno obveščanje podjetij o novi/prihajajoči (slovenski in evropski zakonodaji), da se nanjo primerno pripravijo, tudi s pomočjo podpore države;
  • smiselna je vzpostavitev platforme, ki podjetjem omogoča pregled in uporabo teh orodij, ki jih lahko uporabijo pri svojem krožnem prehodu.

Udeleženci so v okviru interaktivne delavnice izpostavili ključne izzive, s katerimi se podjetja sektorja EEO soočajo pri krožnemu prehodu. Poleg predstavitve podjetja Elvez in njihovega pristopa k krožnemu prehodu, smo udeležencem predstavili projekt CIRCOTRONIC (vodilni partner GZS, Grit Ackermann) ter tudi trende v EEO in usmeritve za krožni prehod.