Tenders

Interreg Central Europe

Announcer: Interreg Central Europe

Beneficiaries: vse pravne osebe

Sofinance: 80% financiranje

23.2.2022

Fond: 72.000.000 EUR

Link

Interreg Alpine Space

Announcer: Interreg Alpine space

Beneficiaries: vse pravne osebe

28.2.2022

Fond: 25.000.000 EUR

Link

Interreg Alpine Space

Announcer: Interreg Alpine space

Beneficiaries: vse pravne osebe

22.4.2022

Fond: 5.000.000 EUR

Link