Team

Vodja: dr. Aleš Hančič

Dr. Aleš Hančič je direktor TECOS Razvojnega centra orodjarstva Slovenije. Ima že več kot 12 let izkušenj na področju raziskav, vodenja raziskovalnih projektov ter vodenja organizacije. Svojo poklicno pot je začel kot asistent na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. V letu 2005 se je pridružil TECOS-u, najprej kot mladi raziskovalec, nato kot Direktor za raziskave in razvoj. Leta 2013 je bil imenovan za direktorja TECOS-a, katerega ga vodi še sedaj. Zadnja leta je bil tudi dopolnilno zaposlen na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani kot asistent, ter kot znanstveni sodelavec predaval na Visoki šoli za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu.

 

Je strokovnjak na področju vodenja delovnih procesov, procesiranja polimernih materialov in razvoja bio-kompozitnih materialov, predvsem pa se je v zadnjih letih posvetil vodenju podjetja, človeških resursov, proizvodnih procesov ter upravljanju grozdov. Je avtor ali soavtor več kot 70 znanstvenih ali strokovnih del ter je do sedaj vodil več kot 20 mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov (FP7, H2020, ERA-Net, EUREKA, Interreg ipd.)

Zoran Bizjak

Področje: Tehnični sodelavec v prototipni delavnici

 

Zoran je na TECOS- u od leta 2006  gonilna sila projektov brizganja izdelkov in testiranja materialov ter orodij. V tem času si je pridobil neprecenljive izkušnje pri predelavi zelo široke palete predvsem termoplastov, pa tudi duroplastov in postopkov MIM. Zaradi tega je zelo pomemben člen pri raziskavah, implementaciji in validaciji RR projektov na področju materialov, orodij in tehnologij brizganja plastike. Iz prejšnje zaposlitve v podjetju Siliko ima tudi veliko izkušenj s predelavo gume, med drugim pa se tudi vključuje v vodenje in komunikacijo pri projektih laboratorija za industrijo.

Branka Bizjak

Področje: Tehnična sodelavka v prototipni delavnici

 

Branka je leta 2007 diplomirala na Fakulteti za javno upravo v Ljubljani in pridobila naziv Diplomirani javni organizator dela. Na TECOS-u je zaposlena od leta 2019 kot pomožni delavec v prototipni delavnici.

Špela Bordon

Področje: administracija

 

Špela Bordon je kot  poslovna sekretarka v TECOSu zaposlena že od 2001 leta. Njeno glavno delo je vodenje in urejanje dokumentacije podjetja, komuniciranje s strankami in poslovnimi partnerji , urejanje in vnos pošte, prejetih in izdanih računov, sodeluje pri pripravi materialov za seje, vodi poslovno korespondenco in dokumentarno gradivo, sestavlja dopise, zapisnike in samostojno rešuje upravne zadeve. Prav tako njeno delo pokriva urejanje službenih poti, sprejemanje poslovnih strank, skrbi za pretok informacij in koordinacijo dela ter vsa ostala administrativna dela, ki so potrebna za nemoteno poslovanje podjetja.

Luka Botolin

Področje: Proizvodne tehnologije in sistemi

 

Luka Botolin je produktni vodja oddelka za 3D-optično skeniranje, GD&T meritve in vzvratni inženiring – digiCEN, ki deluje znotraj TECOS-a. Na TECOS-je zaposlen od leta 2000.

V digiCEN oddelku je dejaven od leta 2003, ko je TECOS kot prvi v Sloveniji predstavil 3D-optični skener GOM ATOS (trenutno operiramo že s četrto generacijo). Je velik poznavalec tehnik zahtevnega 3D-modeliranja in obvladuje različna programska orodja za vzvratno inženirstvo CopyCAD, TEBIS, Geomagic, GD&T meritve v GOM Inspectu ter modeliranje s Simens NX in Ideas. Je AUKOM certificiran merilec za GD&T.

Vzporedno z industrijskimi projekti deluje tudi kot predavatelj in nosilec predmeta Vzvratno inženirstvo in hitra izdelava prototipov na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo! Pred tem je bil predavatelj na Visoki šoli za tehnologijo polimerov, občasno pa deluje tudi na ACADEMI.

Sodeloval je tudi v številnih mednarodnih in nacionalnih RR projektih in bil v začetku profesionalne kariere dejaven na področju masivnega preoblikovanja in simuliranja litja Al in Mg zlitin.ijo polimerov, Visoki šoli za proizvodno inženirstvo in občasno tudi na ACADEMI. Sodeloval je tudi v številnih mednarodnih in nacionalnih RR projektih in bil v začetku profesionalne kariere dejaven na področju masivnega preoblikovanja in simuliranja litja Al in Mg zlitin.

Peter Fajs

Področje: Laboratorij za aplikativne materiale & Oddelek za digitalizacijo

 

Peter Fajs je diplomiral na Fakulteti za strojništvo (UM) smer Proizvodne tehnologije in sistemi v letu 2016. Magistrski študij je prav tako nadaljeval na FS UM, smer Računalniško inženirsko modeliranje in ga v letu 2019 zaključil z zagovorom magistrske naloge.

 

Na TECOSu je zaposlen kot raziskovalec na področju plastike v laboratoriju za aplikativne materiale, kjer vodi raziskovalno-razvojne dejavnosti na mednarodnih in nacionalnih projektih. Njegove raziskave so vezane predvsem na področje bioosnovane/biorazgradljive plastike in kompozitov, raciklaže in krožnega gospodarstva. Prav tako je aktivno vključen v oddelek digitalizacije, kjer pokriva področje 3D optičnega skeniranja, GD&T meritev in vzvratnega inženirstva.

mag. Andrej Glojek

Področje: Proizvodne tehnologije in sistemi

 

Andrej Glojek je produktni vodja za plastiko in simulacije. V TECOS-u je zaposlen že več kot 20 let. Zadolžen je za izvajanje simulacij brizganja plastike (Moldflow), za mehanske in toplotne preračune (Abaqus), razvoj izdelkov in orodij za plastiko. Izvaja tudi izobraževanja na področju predelave plastičnih materialov (priprava na brizganje, nastavitve stroja …), izdelave orodij za brizganje plastike, testiranje materialov in o simulacijah brizganja plastike.

 

Sodeloval je na številnih domačih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektih na različnih področjih. V času službovanja v TECOS-u se je poleg področja predelave plastičnih mas ukvarjal tudi z masivnim preoblikovanjem, razvoju orodjih za kovanje, CNC-programiranjem in orodji in simulacijami za preoblikovanje pločevine.

 

Od leta 2007 sodeluje s Fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu kot višji predavatelje, od 2011 je višji predavatelj na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo v Celju, predava tudi na Višji strokovni šoli v Velenju. Je tudi avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov.

Biljana Jokić

Področje: Proizvodne tehnologije in sistemi

 

V pripravi.

Simona Knežević Vernon

Področje: Priprava in implementacija EU financiranih projektov / Vodja industrijskega združenja

 

Simona Kneževič Vernon

 

Simona je izkušena vodja projektov, in strokovnjakinja za EU mehanizme financiranja. Svojo kariero je pričela na področju Svetovanja, kjer je delala 12 let. Specializirana je bila za raznolike nacionalne in mednarodne projekte, prav tako pa je bila direktorica podjetja na Hrvaškem. Svojo pot je nadaljevala v podjetniški podporni organizaciji, kjer je postala vodja Podjetniškega oddelka. TECOSu se je pridružila leta 2019, kjer je vodja Industrijskega združenja. Pri svojem delu uporablja raznolike evropske projekte in mehanizme financiranja s fokusom vzpostavitve zelenih in pametnih verig vrednost, ter tako podpira podjetja pri njihovem zelenem in pametnem prehodu. Aktivna je tudi v implementaciji Strategije pametne specializacije in deluje v večih ekspertnih skupinah in inštitucijah, ki podpirajo zelene in pametne prehode. Simona ima preko dvajset let izkušenj v mednarodnih iniciativah. Je univerzitetna diplomirana politologinja, z dodatno izobrazbo na tem področju.

Anton Kočar

Področje: Mehanika / Numerično modeliranje

 

Anton Kočar je razvojni inženir, zadolžen za simulacije procesa brizganja in trdnostne analize. Na omenjenem področju ima 1 leto delovnih izkušenj, pomembne izkušnje pa pridobiva z reševanjem vsakodnevnih realnih industrijskih problemov.

 

Po strokovnem področju pokriva procese brizganja plastike, ter napredne numerične simulacije procesa brizganja v programskem paketu Moldflow Insight in trdnostne analize v programskem paketu Abaqus CAE, s čimer pripomore pri razvoju novih izdelkov in orodij, ter optimizaciji proizvodnje. Izkušnje ima tudi na področju konstruiranja novih izdelkov. Reference in izkušnje dokazuje s številnimi uspešno rešenimi industrijskimi projekti.

Sebastjan Kotnik

Področje: Proizvodne tehnologije in sistemi.

 

Sebastjan Kotnik, specialist strojnih ved, je svojo karierno pot pričel leta 1998 v eni največjih orodjarn v Sloveniji, v Gorenje Orodjarna d.o.o. Pot je pričel v proizvodnem sektorju z uvedbo sistema Tool Brain v CNC oddelkih strojne obdelave, nato pa nadaljeval v oddelku Konstrukcije, kjer je snoval zahtevna orodja za injekcijsko brizganje in preoblikovanje pločevine.

Leta 2004 ga je pot vodila v Tehnologijo predelave plastičnih mas v Gorenje MEKOM Plastika, kjer je nekaj let opravljal vlogo vodilnega tehnologa za področje injekcijskega brizganja sintetičnih mas, nato pa svojo karierno pot nadaljeval kot vodja razvojnega teama Vgradnih pečic v programu Kuhalni aparati in tlakoval pot premijskim izdelkom na zahtevna svetovna tržišča.  Predavatelj je od  leta 2022 zaposlen na TECOS-u, Razvojnem centru orodjarstva Slovenije, kjer z veseljem in z inovativnim pridihom zre tehnološkim in konstrukcijskim izzivom naproti.

dr. Dragan Kusić

Področje: Sistemi in kibernetika / Znanja o sistemih in vodenju sistemov

 

Dr. Dragan Kusić je vodja oddelka mehatronike in član britanskega inštituta za merjenje in regulacije. Od leta 2009 deluje področju vodenja in izvajanja mednarodnih in nacionalnih razvojno-raziskovalnih projektov. Ukvarja se z razvojem inovativnih rešitev vodenja in nadzora, ki so namenjene plastičarsko-predelovalni industriji ter v skladu s smernicami Industrije 4.0.

Razpolaga z bogatimi praktičnimi izkušnjami na področju vodenja brizgalnih strojev, pametnih orodij, industrijskih manipulatorjev, optimizacije brizgalnega procesa, testiranja polimerov (termoplasti, duroplasti, MIM itd.), neporušitvenega testiranja, razvoja vgrajenih sistemov, senzorike in aktuatorjev, kot tudi zasnovo, postavitvijo in upravljanjem sistemov namenjenih za avtomatizirane industrijske procese.

Na Fakulteti za tehnologijo polimerov opravlja od leta 2015 vlogo predavatelja kot docent (področja elektrotehnike in mehatronike) in je avtor preko 70 znanstvenih in strokovnih prispevkov ter lastnik enega patenta.

dr. Matjaž Milfelner

Področje: Priprava in implementacija EU financiranih projektov / Vodja oddelka za izdelovalne tehnologije

 

Matjaž Milfelner

 

Vsebina v pripravi.

Matevž Ograjenšek

Področje: Zasnova in konstruiranje izdelkov in orodij

 

Matevž Ograjenšek

 

Vsebina v pripravi.

Natalija Potočnik

Področje: Ekonomija

 

Natalija Potočnik dela na administrativnem in finančnem vodenju projektov že 20 let. Delo obsega študije razpisov, administrativno podporo projektnim partnerjem, administracijsko in finančno izvajanje projektov, usklajevanje in vodenje z drugimi projektnimi partnerji, ter finančno poročanje razpisovalcu projekta. Deluje na področju nacionalnih, kot tudi mednarodnih projektov in njeno delo kot tako zahteva tudi usklajevanje z vsebinskim potekom dela na projektih. Zaposlena je kot raziskovalka ekonomskega področja.

 

Poleg tega pripravlja in obdeljuje tudi podatke za vodstvo podjetja in računovodstvo. Prav tako pa pripravlja, zbira in obdeluje podatke za potrebe bank, ministerstev in ostalih inštitucij, s katerimi TECOS aktivo sodeluje.

 

Darija Raztočnik

Področje: Ekonomija

 

Od leta 2006 dela na področju javnih razpisov, kontrole zahtevkov za izplačila sofinanciranih stroškov iz javnih slovenskih in evropskih sredstev na področju infrastrukture javnih zavodov, vsebinskega in finančnega spremljanja investicijskih projektov, vodenja postopkov za pripravo investicijske in projektne dokumentacije, priprave in vodenja postopkov javnih naročil ter finančnega vodenja projektov, ki zajema pripravo dokumentacije za poročanje, zahtevke za izplačila, skrbništvo pogodb ipd. Njeno področje dela obsega komunikacijo z bankami, ministrstvi, poslovnimi partnerji  ter ostalimi institucijami, katerim je potrebno poročati.

Matjaž Rot

Področje: Marketing

 

Matjaž Rot je vodja marketinga ter skrbi za stike s partnerji. V delo podjetja je vključen že od samega začetka; ustanovitve l. 1996. Bil je prvi, ki je v Sloveniji na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani diplomiral na področju simulacij brizganja s programskim paketom MoldFlow. Praktične izkušnje je na začetku nabiral tudi z delom v brizgalnici podjetja Liv Postojna. Na Tecosu je več kot 15 let izvajal simulacije brizganja plastike, delal na številnih razvojnih projektih, kjer so ideje Tecosovih partnerjev zrasle v končne velikoserijske produkte. S partnerji sodeluje tudi na številnih domačih in mednarodnih projektih. V zadnjih letih se je preusmeril v področje marketinga, kjer skrbi za stike s partnerji in na trgu v Sloveniji in tujini išče nove izzive.
Ves ta čas je zaposlen tudi na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, v Laboratoriju za preoblikovanje, kjer se poleg tehnologij povezanih s polimeri ukvarja tudi s kovinskimi materiali in njihovimi tehnologijami. Študentom pomaga tudi pri laboratorijskih vajah in številnih diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah. Je tudi urednik revije IRT3000 za področje nekovin tako v Sloveniji, na Hrvaškem kot tudi v Srbiji. Uredil in izdal je tudi knjigo Umetnost brizganja, ki je najbolj brana strokovna literatura med brizgalci. Je tudi eden izmed organizatorjev Industrijskega Foruma, ki vsako leto poteka v Portorožu.

Polonca Šparaš Pajk

Področje: Zasnova in konstruiranje izdelkov in orodij

 

Polonca Šparaš Pajk je razvojna inženirka v razvojnem oddelku. Svojo kariero na področju konstruiranja izdelkov in orodij je začela leta 2001.

Njena strokovna pot obsega 1 leto opravljanja različnih konstruktorskih del v razvojnem oddelku podjetja BSH Hišni aparati, d.o.o. Nazarje, 4 leta dela v podjetju Siliko, d.o.o. kot konstruktorka orodij za brizganje gume, od leta 2006 pa je razvojna inženirka v razvojnem oddelku TECOS-a. Poklicno pot pa je začela v tujini v podjetju SKF ENGINEERING & Research Centre, Nieuwegein, Nizozemska, kjer se je praktično izpopolnjevala v oddelku Test Technology Centre.

Po strokovnem področju pokriva razvoj izdelkov iz plastike, gume in pločevine ter konstruiranje orodij za brizganje plastike in gume. Tekom svoje kariere je bila večkrat zunanja konstruktorka v razvojnih oddelkih različnih slovenskih podjetjih (Gorenje Orodjarna, d.o.o., Gorenje, d.d., LTH Casting, d.o.o., BSH Hišni aparati, d.o.o. Nazarje).

Trenutno je pred zaključkom magistrskega študija na Fakulteti za tehnologijo polimerov.

Nataša Zupanc

Področje: Numerično modeliranje

 

Nataša Zupanc je diplomirala na Fakulteti za tehnologijo polimerov (FTPO) leta 2023 in sedaj nadaljuje magistrski študij.

Kot raziskovalka je na TECOSu zadolžena za numerične simulacije brizganja plastike v Moldflowu. Prav tako občasno njeno delo zajema področje 3D optičnega skeniranja in brizganja plastike.

dr. Vesna Žepič Bogataj

Področje: Vodja laboratorija za Aplikativne Materiale

 

Dr. Vesna Žepič Bogataj je doktorski študij Bioznanosti zaključila v letu 2015, na Biotehniški fakulteti v Univerzi v Ljubljani. Danes deluje kot samostojna raziskovalka Razvojnega Centra TECOS na področju biopolimernih materialov in tehnoloških procesov za njihovo predelavo. Njeno znanstveno-raziskovalno ozadje in strokovno delo temelji na kemijski funkcionalizaciji lignoceluloznih materialov (les, celulozna vlakna, celulozne nanofibrile in nanokristaliti, vlakna konoplje, hmelja, bombaža, bananovcev, citrus vlakna, obnovljena celulozna vlakna iz odpadnega papirja, itd.), preučevanju medfaznih interakcij med (bio)polimernimi matricami in naravnimi vlakni v kompozitnih sistemih, pripravi in optimizaciji tehnoloških procesov za pripravo in predelavo (bio-)nanokompozitnih materialov, uporabnih v embalažnem, gradbenem, kozmetičnem, avtomobilskem  in farmacevtskem sektorju, ter karakterizaciji nastalih materialov preko analitskih metod FT-IR, 13C CP-MAS NMR, FE-SEM mikroskopije, TG, DSC, FBRM, DLS, XRD, reometrične in mehanske analize za določevanje nateznih in upogibnih lastnosti polimernih kompozitov

 

Prenos znanja na omenjenih področjih raziskav uspešno nadgrajuje z aplikativnimi industrijskimi projekti, realiziranimi preko nacionalnih oziroma mednarodnih finančnih skladov. Trenutno zaseda vodstveni položaj Laboratorija za aplikativne materiale v razvojnem centru TECOS, poleg tega pa se dodatno izpopolnjuje v delovnem okolju podjetja CAP – CENTER ZA APLIKATIVNE POLIMERE, v katerem je dodatno zaposlena od leta 2019. Je prva avtorica devetih izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, izsledki njenih pomembnejših raziskovalnih dosežkov pa so opisani in predstavljeni v treh izvirnih člankih, desetih strokovnih in treh poljudnih člankih, dveh samostojnih poglavjih monografske publikacije, študijskem elaboratu ter v več kot 30-ih objavljenih prispevkih mednarodnih in nacionalnih konferenc.

 

Matej Žnidaršič

Področje: Mehanika / Numerično modeliranje

 

Matej Žnidaršič je razvojni inženir, zadolžen za trdnostne MKE analize. Kot novi član TECOS-ove ekipe si izkušnje pridobiva z reševanjem vsakodnevnih industrijskih izzivov.

 

Ima več kot 6 let delovnih izkušenj kot diplomiran inženir gradbeništva, od tega 5 let s področja projektiranja cest.

 

Njegovo strokovno področje pokriva trdnostne analize v programskem paketu Abaqus CAE.