Das Team

Vodja: dr. Aleš Hančič

Dr. Aleš Hančič je direktor TECOS Razvojnega centra orodjarstva Slovenije. Ima že več kot 12 let izkušenj na področju raziskav, vodenja raziskovalnih projektov ter vodenja organizacije. Svojo poklicno pot je začel kot asistent na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. V letu 2005 se je pridružil TECOS-u, najprej kot mladi raziskovalec, nato kot Direktor za raziskave in razvoj. Leta 2013 je bil imenovan za direktorja TECOS-a, katerega ga vodi še sedaj. Zadnja leta je bil tudi dopolnilno zaposlen na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani kot asistent, ter kot znanstveni sodelavec predaval na Visoki šoli za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu.

 

Je strokovnjak na področju vodenja delovnih procesov, procesiranja polimernih materialov in razvoja bio-kompozitnih materialov, predvsem pa se je v zadnjih letih posvetil vodenju podjetja, človeških resursov, proizvodnih procesov ter upravljanju grozdov. Je avtor ali soavtor več kot 70 znanstvenih ali strokovnih del ter je do sedaj vodil več kot 20 mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov (FP7, H2020, ERA-Net, EUREKA, Interreg ipd.)

Zoran Bizjak

Področje: Tehnični sodelavec v laboratoriju

 

Zoran je na TECOS- u že več kot 10 let gonilna sila projektov brizganja izdelkov in testiranja materialov ter orodij. V tem času si je pridobil neprecenljive izkušnje pri predelavi zelo široke palete predvsem termoplastov, pa tudi duroplastov in postopkov MIM. Zaradi tega je zelo pomemben člen pri raziskavah, implementaciji in validaciji RR projektov na področju materialov, orodij in tehnologij brizganja plastike. Iz prejšnje zaposlitve v podjetju Siliko ima tudi veliko izkušenj s predelavo gume, med drugim pa se tudi vključuje v vodenje in komunikacijo pri projektih laboratorija za industrijo.

Branka Bizjak

Področje: Tehnična sodelavka v laboratoriju

 

Vsebina v pripravi.

Špela Bordon

Področje: administracija

 

Špela Bordon je kot poslovna sekretarka v TECOS-u zaposlena že več kot 13 let. Njeno glavno delo je komunikacija s strankami in poslovnimi partnerji, vodenje kadrovske evidence, pomoč pri organizaciji usposabljanj in konferenc, priprava različnih dokumentacij, del računovodstva, organizacija sestankov, izobraževanj, poslovnih potovanj in ostala tajniška dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje podjetja.

Luka Botolin

Področje: Proizvodne tehnologije in sistemi

 

Luka Botolin je produktni vodja oddelka za 3D-optično skeniranje, GD&T meritve in vzvratni inženiring – digiCEN, ki deluje znotraj TECOS-a. Skupno ima več kot 15 let delovnih izkušenj.

 

V digiCEN oddelku je dejaven od leta 2003, ko je TECOS kot prvi v Sloveniji predstavil 3D-optični skener GOM ATOS (trenutno operiramo že z tretjo generacijo). Je velik poznavalec tehnik zahtevnega 3D-modeliranja in obvladuje različna programska orodja za vzvratno inženirstvo CopyCAD, TEBIS, Geomagic, GD&T meritve GOM Inspect in modeliranje Simens NX, Ideas.

 

Vzporedno z industrijskimi projekti deluje tudi kot predavatelj na Visoki šoli za tehnologijo polimerov, Visoki šoli za proizvodno inženirstvo in občasno tudi na ACADEMI. Sodeloval je tudi v številnih mednarodnih in nacionalnih RR projektih in bil v začetku profesionalne kariere dejaven na področju masivnega preoblikovanja in simuliranja litja Al in Mg zlitin.

Peter Fajs

Področje: Laboratorij za aplikativne materiale & Oddelek za digitalizacijo

 

Peter Fajs je diplomiral na Fakulteti za strojništvo (UM) smer Proizvodne tehnologije in sistemi v letu 2016. Magistrski študij je prav tako nadaljeval na FS UM, smer Računalniško inženirsko modeliranje in ga v letu 2019 zaključil z zagovorom magistrske naloge.

 

Na TECOSu je zaposlen kot raziskovalec na področju plastike v laboratoriju za aplikativne materiale, kjer vodi raziskovalno-razvojne dejavnosti na mednarodnih in nacionalnih projektih. Njegove raziskave so vezane predvsem na področje bioosnovane/biorazgradljive plastike in kompozitov, raciklaže in krožnega gospodarstva. Prav tako je aktivno vključen v oddelek digitalizacije, kjer pokriva področje 3D optičnega skeniranja, GD&T meritev in vzvratnega inženirstva.

 

mag. Andrej Glojek

Področje: Proizvodne tehnologije in sistemi

 

Andrej Glojek je produktni vodja za plastiko in simulacije. V TECOS-u je zaposlen že več kot 20 let. Zadolžen je za izvajanje simulacij brizganja plastike (Moldflow), za mehanske in toplotne preračune (Abaqus), razvoj izdelkov in orodij za plastiko. Izvaja tudi izobraževanja na področju predelave plastičnih materialov (priprava na brizganje, nastavitve stroja …), izdelave orodij za brizganje plastike, testiranje materialov in o simulacijah brizganja plastike.

 

Sodeloval je na številnih domačih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektih na različnih področjih. V času službovanja v TECOS-u se je poleg področja predelave plastičnih mas ukvarjal tudi z masivnim preoblikovanjem, razvoju orodjih za kovanje, CNC-programiranjem in orodji in simulacijami za preoblikovanje pločevine.

 

Od leta 2007 sodeluje s Fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu kot višji predavatelje, od 2011 je višji predavatelj na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo v Celju, predava tudi na Višji strokovni šoli v Velenju. Je tudi avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov.

Biljana Jokić

Področje: Proizvodne tehnologije in sistemi

 

V pripravi.

Simona Knežević Vernon

Področje: Priprava in implementacija EU financiranih projektov / Vodja industrijskega združenja

 

Simona Kneževič Vernon

 

Vsebina v pripravi.

Anton Kočar

Področje: Mehanika / Numerično modeliranje

 

Anton Kočar je razvojni inženir, zadolžen za simulacije procesa brizganja in trdnostne analize. Na omenjenem področju ima 1 leto delovnih izkušenj, pomembne izkušnje pa pridobiva z reševanjem vsakodnevnih realnih industrijskih problemov.

 

Po strokovnem področju pokriva procese brizganja plastike, ter napredne numerične simulacije procesa brizganja v programskem paketu Moldflow Insight in trdnostne analize v programskem paketu Abaqus CAE, s čimer pripomore pri razvoju novih izdelkov in orodij, ter optimizaciji proizvodnje. Izkušnje ima tudi na področju konstruiranja novih izdelkov. Reference in izkušnje dokazuje s številnimi uspešno rešenimi industrijskimi projekti.

Sebastjan Kotnik

Področje: Proizvodne tehnologije in sistemi.

 

V pripravi.

dr. Dragan Kusić

Področje: Sistemi in kibernetika / Znanja o sistemih in vodenju sistemov

 

Dr. Dragan Kusić je vodja oddelka mehatronike in član britanskega inštituta za merjenje in regulacije. Ima več kot 7 let delovnih izkušenj na področju vodenja in izvajanja mednarodnih in nacionalnih razvojno-raziskovalnih projektov. Ukvarja se z razvojem inovativnih rešitev vodenja in nadzora, ki so namenjene plastičarsko-predelovalni industriji.

 

Razpolaga z bogatimi praktičnimi izkušnjami na področju vodenja brizgalnih strojev, pametnih orodij in industrijskih manipulatorjev, optimizacije brizgalnega procesa, testiranja polimerov (termoplasti, duroplasti, MIM itd.), neporušitvenega testiranja, razvoja vgrajenih sistemov, senzorike in aktuatorjev, kot tudi zasnovo, postavitvijo in upravljanjem sistemov namenjenih za avtomatizirane industrijske procese.

 

Opravlja vlogo predavatelja (področji elektrotehnike in mehatronike) na Fakulteti za tehnologijo polimerov in je avtor preko 40 znanstvenih in strokovnih prispevkov ter lastnik enega patenta.

dr. Matjaž Milfelner

Področje: Priprava in implementacija EU financiranih projektov / Vodja oddelka za izdelovalne tehnologije

 

Matjaž Milfelner

 

Vsebina v pripravi.

Matevž Ograjenšek

Področje: Zasnova in konstruiranje izdelkov in orodij

 

Matevž Ograjenšek

 

Vsebina v pripravi.

Natalija Potočnik

Področje: Ekonomija

 

Natalija Potočnik dela na administrativnem vodenju projektov že preko 12 let. Delo obsega tako študije različnih razpisov kakor tudi izvedbo administracije projektov (finančno poročanje, administrativna podpora ipd.). Kot raziskovalka ekonomskega področja dela tako na področju nacionalnih kakor tudi mednarodnih projektov.

 

Pripravlja in obdeluje podatke za vodstvo in računovodstvo. Njeno področje dela pa obsega še komunikacijo z bankami, ministrstvi ter ostalimi institucijami, katerim je potrebno poročati in pripravljati podatke.

Darija Raztočnik

Področje: Ekonomija

 

Matjaž Rot

Področje: Marketing

 

Polonca Šparaš Pajk

Področje: Zasnova in konstruiranje izdelkov in orodij

 

Polonca Šparaš Pajk je razvojna inženirka v razvojnem oddelku. Skupno ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja konstruiranja izdelkov in orodij.

 

Njena strokovna pot obsega 1 leto opravljanja različnih konstruktorskih del v razvojnem oddelku podjetja BSH Hišni aparati, d.o.o. Nazarje, 4 leta dela v podjetju Siliko, d.o.o. kot konstruktorka orodij za brizganje gume, že več kot 10 let pa je razvojna inženirka v razvojnem oddelku TECOS-a. Svojo poklicno pot je začela v tujini v podjetju SKF ENGINEERING & Research Centre, Nieuwegein, Nizozemska, kjer se je praktično izpopolnjevala v oddelku Test Technology Centre.

 

Po strokovnem področju pokriva razvoj izdelkov iz plastike, gume in pločevine ter konstruiranje orodij za brizganje plastike in gume. Tekom svoje kariere je bila večkrat zunanja konstruktorka v razvojnih oddelkih različnih slovenskih podjetjih (Gorenje Orodjarna, d.o.o., BSH Hišni aparati, d.o.o. Nazarje in Gorenje, d.d.).

 

Trenutno je pred zaključkom magistrskega študija na Fakulteti za tehnologijo polimerov.

dr. Vesna Žepič Bogataj

Področje: Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo

 

Vesna Žepič Bogataj, doktorica bioznanosti, je doktorski študijski program Les in Biokompoziti zaključila v letu 2015 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Danes deluje kot samostojna raziskovalka na področju biopolimernih kompozitov in tehnoloških procesov njihove predelave.

 

Njeno znanstveno-raziskovalno ozadje in strokovno delo temelji na kemijski funkcionalizaciji lignoceluloznih materialov, preučevanju sinergističnih delovanj med polimerno matričnimi komponentami in naravnimi nanodelci v nanokompozitnih sistemih, pripravi in optimizaciji tehnoloških postopkov za pripravo in predelavo (bio-) nanokompozitnih materialov za uporabo v različnih industrijskih aplikacijah.

 

Prenos znanja na omenjenih področjih raziskav uspešno nadgrajuje z aplikativnimi industrijskimi projekti sofinanciranimi preko nacionalnih oziroma mednarodnih podpornih programov. Je avtorica treh izvirnih znanstvenih člankov, izsledki pomembnejših raziskovalnih dosežkov pa je predstavljala tudi 15-ih mednarodnih konferencah in strokovnih publikacijah.

 

Od leta 2007 sodeluje s Fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu kot višji predavatelje, od 2011 je višji predavatelj na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo v Celju, predava tudi na Višji strokovni šoli v Velenju. Je tudi avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov.

Matej Žnidaršič

Področje: Mehanika / Numerično modeliranje

 

Matej Žnidaršič je razvojni inženir, zadolžen za trdnostne MKE analize. Kot novi član TECOS-ove ekipe si izkušnje pridobiva z reševanjem vsakodnevnih industrijskih izzivov.

 

Ima več kot 6 let delovnih izkušenj kot diplomiran inženir gradbeništva, od tega 5 let s področja projektiranja cest.

 

Njegovo strokovno področje pokriva trdnostne analize v programskem paketu Abaqus CAE.