Usposabljanje: Eko dizajner v elektro sektorju

ikona koledar

Začetek predvidoma 30. 3. 2018 oziroma do zapolnitve 10 mest.

ikona ura

95 pedagoških ur, uro bomo na uvodnem srečanju določili v dogovoru z udeleženci.

ikona zemljevid

 e-usposabljanje

ikona predavatelj

doc. dr. Andrej Sarjaš
dr. Dominik Kobold

ikona rokprijav Prijave do 29. 3. do 12h
ikona pointer Spletna prijava na dnu strani

 

 • Kakšna so načela eko dizajna?
 • Kako v podjetju slediti okoljskim vidikom?
 • Kako zmanjšati energetske izgube in porabo materiala v proizvodnem procesu?
 • Kako deluje okoljski management?
 • Kako elektronske izdelke oblikovati po načelih eko standardov?

Z usposabljanjem udeleženci pridobite znanje in kompetence za oblikovanje izdelkov in procesov po načelih povečane ekološke sprejemljivosti (eko dizajn) in s tem učinkovito pripomorete k izboljšanju energetske učinkovitosti izdelkov. Prav tako z usposabljanji spodbujamo gradnjo industrijske konkurenčnosti in inovativnosti z izboljšano eko zasnovo izdelkov. Osredotočili se bomo na znanja o najnovejših okoljskih politikah in standardih, o okoljsko sprejemljivejšem oblikovanju električnih komponent in vezij, o uporabi recikliranih materialov, konstrukcijskih izboljšavah izdelkov, o okoljsko izboljšanih proizvodnih procesih, o vplivu vgrajene programske opreme in o montaži ter demontaži elektronskih naprav.

Potek:
Usposabljanje bo potekalo preko spletne platforme Moodle. Uvodni sestanek za udeležence bo v torek, 6. 3. 2018, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Uvodoma bomo predstavili potek usposabljanja in najpomembnejše vsebinske poudarke. Skozi proces usposabljanja bomo preverjali tudi razumevanje vsebin in odziv glede kakovosti pripravljenih modulov.

V okviru usposabljanja bomo obravnavali naslednje vsebine:

OSNOVNI KONCEPTI EKO DIZAJNA (40 pedagoških ur)

 Enota  Naslov
1  UVOD V EKO DIZAJN
2  TRADICIONALNI DIZAJN V NASPROTJU Z EKO DIZAJNOM
3 EVROPSKI PRAVNI OKVIR ZA OKOLJE IN EKO DIZAJN
4  ANALIZA IN STROŠKI ŽIVLJENJSKEGA CIKLA
5 NAČELA EKO DIZAJNA
6 OKOLJSKI VIDIKI PODJETJA
7 IZVAJANJE EKO DIZAJNA
8 OKOLJSKI MANAGEMENT 
9 EKO DIZAJN V OKOLJSKEM MANAGEMENTU
10 UVOD V EKO OZNAČEVANJE
11 OKOLJSKA DEKLARACIJA IZDELKA
12 PRAKTIČNI PRIMERI EKO DIZAJNA
13 KONČNI PREGLED TEČAJA

 

EKODIZAJNER V ELEKTRO SEKTORJU (55 pedagoških ur)

 Enota  Naslov
1  UVOD V EKO DIZAJN V ELEKTRONIKI
2  SPLOŠNI PRISTOPI IN KONCEPTI DIZAJNA ELEKTRONIKE
3 MEDNARODNI IN EVROPSKI OKOLJSKI STANDARDI IN DIREKTIVE V ELEKTRONIKI
4 EKO CERTIFICIRANJE IN OZNAČEVANJE NA ELEKTRONSKIH NAPRAVAH
5 OCENA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA NA ELEKTRONSKIH NAPRAVAH
6 RECIKLIRANJE ELEKTRONSKIH NAPRAV
7 UPRAVLJANJE V ELEKTRO SEKTORJU
8 EKO DIZAJN V ELEKTRONIKI IN MIKROELEKTRONIKI
9 EKO DIZAJN MOČNOSTNE ELEKTRONIKE, PAMETNIH OMREŽIJ IN PAMETNIH MEST
10 EKO OSVETLITEV
11 RAČUNALNIŠKO PODPRTO NAČRTOVANJE CAD – ORODJA ZA ELEKTRONIKE
12 ŠTUDIJA PRIMERA
13 PRIHODNJI TRENDI IN MOŽNOSTI ZA EKO DIZAJN

 

Usposabljanje je namenjeno:

 

Pridobili boste:

 • Vodjem kakovosti,

 • produktnim vodjem,
 • oblikovalcem,
 • vodjem razvoja in razvojnim inženirjem,
 • vsem vključenim v proces razvoja in optimizacije izdelkov.

 
 • znanje, kako zmanjšati vpliv na okolje v življenjskem ciklu izdelka, vključno z uporabo surovin in naravnih virov, izdelave, pakiranja, prevoza, odstranjevanja in recikliranja;
 • spretnosti in kompetence s področja okoljskih tehnologij;
 • smernice ekološkega načrtovanja elektronskih naprav;
 • kompetence za vrednotenje ekološkega učinka naprave;
 • znanje o ekološkem certificiranju elektronskih naprav.

 

Vodji usposabljanja

predavatelj sares

doc. dr. Andrej SARJAŠ, univ. dipl. inž. el.

Je član Laboratorija za obdelavo signalov in daljinskega vodenja na Inštitutu za avtomatiko Fakultete za elektrotehniko računalništvo in informatiko v Mariboru. Njegovo raziskovalno in pedagoško delo zajema napredno robustno načrtovanje zaprtozančnih sistemov, nelinearno modeliranje in vodenje, fuzijo senzorskih podatkov, vgrajene sisteme, inteligentne sisteme in optimizacijske metode v avtomatizaciji. Je avtor več kot 45 mednarodnih znanstvenih in strokovnih prispevkov. Je član mednarodnega in slovenskega društva avtomatikov. Svojo strokovno in znanstveno usposobljenost dokazuje z mnogimi sodelovanji v različnih mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektih.

 

predavatelj kobolddr. Dominik KOBOLD, univ. dipl. inž. strojništva

Je vodja projektnega oddelka in usposabljanja. Pokriva procese preoblikovanja in litja kovinskih materialov, napredne numerične simulacije postopkov masivnega preoblikovanja in litja kovin ter optimizacijo proizvodnih tehnologij in sistemov. Je poznavalec mednarodnih in nacionalnih programov (FP, H2020, EUREKA, Interreg ipd.) za podporo RRI dejavnosti.

Ima potrebne kompetence za pripravo poslovnih načrtov, diseminacijskih aktivnosti, tržnih pristopov in odlične kompetence na področju usposabljanja kadrov.

Terminski načrt

30. 3. 2018 »FACE TO FACE« SESTANEK – informativni sestanek o poteku usposabljanja, o ustrezni podpori … Datum je zgolj informativne narave, točni datum srečanja sporočimo naknadno.
marec, april, maj Izvajanje e-usposabljanja

 

 

PRIJAVE TECOS


Tanja Ferleš
T: +386 (0)3 426 46 01, M: +386 (0)41 896 742
E: tanja.ferles@tecos.si

PRIJAVE FERI 


doc. dr. Andrej Sarjaš
T: +386 2 220 7143
E: andrej.sarjas@um.si

 

Kaj je eko dizajn?

Eko dizajn je opredeljen kot "vključevanje okoljskih vidikov v načrtovanje in razvoj izdelkov, s ciljem zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje v celotnem življenjskem ciklu proizvoda". Z drugimi besedami, eko-dizajn je metoda oblikovanja, ki maksimira rezultate ob upoštevanju trajnostnih vidikov proizvoda, vključno z vsemi postopki, ki so potrebni za preoblikovanje osnovnih materialov, dokler ne pride do konca proizvodnje. V širšem pomenu vključuje trajnost tudi socialne vidike. V tem procesu ima okolje isti status kot bolj tradicionalne industrijske vrednote, kot so dobiček, zakonske obveznosti, funkcionalnost, trendi potrošnika, ergonomija in splošna kakovost.

logotip evropska komisija                   logotip ecosign

Izvedbo projekta financira Evropska komisija.

 

Usposabljanje: Eko dizajner v elektro sektorju
Udeleženec
Kontaktni podatki
Podatki o podjetju
Iz našega podjetja prijavljamo še
Dodatno

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos