Novice iz tekočih in zaključenih projektov

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je kot strateški partner Digitalno inovacijskega stičišča Slovenije (DIHs) aktivno vključen v spodbujanje digitalizacije orodjarskih podjetij. Trenutne razmere dodatno pospešujejo digitalizacijo, DIHs ob tem podjetjem nudi brezplačno pomoč pri digitalni transformaciji ter skupaj s partnerji izvaja brezplačna spletna izobraževanja.

Partnerji projekta LIFE BioTHOP se spopadamo z izzivi kopičenja plastičnih odpadkov za enkratno uporabo v kmetijsko predelovalnem sektorju. V ta namen razvijamo in vpeljujemo različne biorazgradljive izdelke, kot so oporna vrvica za vzgojo hmelja, embalažni produkti na osnovi odpadne hmeljevine ter bioplastični kompozitni izdelki, ki bodo po zaključeni življenjski dobi primerni za kompostiranje ali ponovno uporabo preko mehanskih postopkov recikliranja. Novi izdelki iz bioplastike bodo cenovno primerljivi s konkurenčnimi izdelki na osnovi sintetičnih polimerov, mehansko vzdržni ter certificirani za domače in industrijsko kompostiranje.

Dva od prvih rezultatov projekta SAMANTHA (Skills in Additive MANufacturing for the Toolmaking and HAbitat Sectors) sta projektni letak in poročilo, v katerem partnerji ugotavljamo, katera tehnična znanja in prečne spretnosti so zaželene v učnih načrtih usposabljanj zaposlenih in ali je trenutna ponudba usposabljanj v skladu s potrebami trga dela. Projektne cilje in partnerje na kratko predstavlja tudi projektni letak, ki si ga lahko v celoti ogledate TUKAJ.

Projekt LIFE BioTHOP, v katerem kot partner sodeluje tudi TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, razpisuje prvi foto natečaj, v katerem lahko osvojite praktične nagrade. Tema prvega natečaja je HMELJ IN OKOLJE, v katerem zajemamo pomen trajnostne pridelave za lepo in zdravo okolje ter sobivanje kmetijstva, prebivalcev in živali.

Krožno gospodarstvo (CE) in četrta industrijska revolucija (Industrija 4.0 ali I4.0) sta nedvomno dve izmed najbolj vplivnih tematik zadnjega desetletja. Postopoma sta tako prva kot druga strategija razvoja vzbudili zanimanje oblikovalcev politik, raziskovalnih organizacij in industrije iz celega sveta. Čeprav ju običajno opisujemo kot dve neodvisni raziskovalni področji, obstaja množica sorodnih tematik, ki predstavljajo komplementarno vsebino akcijskega načrta Evropske unije za prehod v zeleno gospodarstvo.

Partnerji projekta SAMANTHA (Skills in Additive MANufacturing for the Toolmaking and HAbitat Sectors), smo v septembru 2019 začeli z realizacijo prvega sklopa aktivnosti (v nadaljevanju O1 / A1) projekta. Aktivnosti, ki jih bomo zaključili v aprilu letos, se nanašajo predvsem na poročilo o razmerah in razvoju aditivne proizvodnje v orodjarstvu in bivalnem sektorju ter usposabljanja na omenjenih področjih: visokotehnološka znanja in kompetence v obliki črke T v različnih poklicih (ter neusklajenost med potrebami in ponudbo usposabljanj).

Izmenjave znanj in izkušenj, identifikacija primerov dobrih praks na področju Industrije 4.0 ter študijski obisk projektnega partnerja - institucije Flanders Make so bili rdeča nit srečanja partnerjev projekta SMARTY. Slovenska partnerja projekta, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe, sta tudi Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK) in TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije.

V okviru projekta ADMA (European Advanced Manufacturing Support Centre), katerega partner je tudi TECOS, bodo v mesecu marcu organizirani trije dogodki na temo Learning Network, kjer bodo predstavljene najnovejše tehnologije v okviru Tovarn prihodnosti. V priponki je priloženo vabilo in navodilo za prijavo za posamezni dogodek. Udeležbo priporočamo predvsem direktorjem in vodilnim delavcem.

Projekt SAMANTHA - Strateška partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje je namenjen nadgrajevaju znanja in veščin na področju aditivnih tehnologij v orodjarskem in bivalnem sektorju.

Z izvajanjem projekta Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) smo partnerji projekta pri analizi nihanja procesa zaradi temperature v prostoru dosegli pomemben napredek.

V sklopu projekta - Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) smo analizirali vpliv temperature zraka v izdelovalnem prostoru na temperaturo v votlini orodja.

V okviru projekta CoSiMa - Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov s projektnimi partnerji oblikujemo pristop modeliranja vplivnih faktorjev na nihanja v procesu brizganja plastike.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije soustvarja in izvaja podporne aktivnosti, ki slovensko industrijo podpirajo na poti v Industrijo 4.0 in digitalizacijo.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos