Novice iz tekočih in zaključenih projektov

Projektni partnerji so sodelovali na dvanajstem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 4.1.2022. Glavni cilj srečanja je bil preveriti zaključno delo pri aktivnosti A3 – ECVET kurikulum in A4 – Razvoj vsebine usposabljanja.

Projektni partnerji so sodelovali na enajstem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 14.12.2021. Glavni cilj srečanja je bil preveriti zaključno delo pri aktivnosti A4 – Razvoj vsebine usposabljanja in objavi 2. glasila.

Projektni partnerji so sodelovali na desetem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 16.11.2021. Glavni cilj srečanja je bil preveriti napredek pri aktivnosti A4 – Razvoj vsebine usposabljanja.

V sklopu organiziranega dogodka FANUC Dnevi odprtih vrat, ki so potekali od 21. – 24. septembra 2021, smo predstavili 1Point projekt skupini strokovnjakov na področju industrijskega vzdrževanja (vodje vzdrževanja, vzdrževalci in serviserji) vodjem oddelkov, direktorjem podjetij kakor tudi prisotnim študentom (strojništva in elektrotehnike).

»TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je skupaj s petimi partnerji iz Slovenije, Španije, Finske in Poljske sodeloval pri projektu CEPLAFIB, v katerem so uspešno razvili nov kompozitni material iz reciklirane plastike, ojačan z vlakni zavrženega časopisnega papirja,« so uvodoma zapisali v prispevku na spletišču revije IRT3000.

1Point projektni partnerji so sodelovali na 2. transnacionalnem srečanju v Solunu, ki je potekalo skupaj po spletu in fizično dva dni od 29. do 30. junija 2021. Glavni cilj sestanka je bil preveriti dosedanji napredek na 1Point projektu v smislu tehničnih in administrativnih vprašanj v zvezi s projektom ter organizirati naslednje projektne korake.

Projektni partnerji so sodelovali na devetem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 5.10.2021. Glavni cilj srečanja je bil preveriti napredek pri aktivnosti A4 – Razvoj vsebine usposabljanja.

Projektni partnerji so sodelovali na osmem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 7.9.2021. Glavni cilj srečanja je bil preveriti napredek pri aktivnosti A4 – Razvoj vsebine usposabljanja.

Projektni partnerji so sodelovali na sedmem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 27.7.2021. Glavni cilj srečanja je bil preveriti stanje diseminacije oz. razširjanja projekta, uskladiti aktivnost na A3 – razvoj profila ECVET in preveriti napredek pri aktivnosti A4 – Razvoj vsebine usposabljanja.

Projektni partnerji so sodelovali na šestem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 1.6.2021. Glavni cilj srečanja je bil uskladiti aktivnosti na A3 – Razvoj profila ECVET in preveriti napredek pri aktivnosti A4 – Razvoj vsebine usposabljanja pred naslednjim transnacionalnim srečanjem v Grčiji.

Projektni partnerji so sodelovali na petem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 14.5.2021. Glavni cilj srečanja je bil dokončanje aktivnosti A2 – Metodologija usposabljanja in preverjanje napredka pri razvoju ECVET profila na tretji projektni aktivnosti A3 – razvoj ECVET profila.

Projektni partnerji so sodelovali na četrtem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 30.3.2021. Glavni cilj srečanja je bil pogledati posodobljene rezultate in preveriti napredek pri aktivnosti A2 – Metodologija usposabljanja.

Projektni partnerji so sodelovali na tretjem rednem mesečnem srečanju projekta 1Point, ki je potekalo po spletu 4.3.2021. Glavni cilj srečanja je bil pregledati pridobljene rezultate raziskovalnih dejavnosti (O1/A1 – Raziskave) v partnerskih državah in skupaj opraviti detaljni vpogled v obstoječe tečaje skupaj z nacionalnimi kvalifikacijami ter preveriti napredek, ki je bil dosežen na dejavnosti A2 – Metodologija usposabljanja.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos