Novice iz tekočih in zaključenih projektov

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije kot partner SRIP Tovarne prihodnosti sodeluje pri približevanju priložnosti krožnega in podnebno nevtralnega gospodarstva vsem zainteresiranim podjetjem in organizacijam. Da bi področje približali čim večjemu številu zainteresiranih, so strateška razvojno-inovativna partnerstva (SRIP) s sorodnih področij združila moči.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije kot partner projekta S3HubsinCE (INTERREG Central Europe) skrbi za ustvarjanje skupne transnacionalne podporne strukture, ki z modelom hubov za digitalne inovacije ustvarja povezave med podpornimi institucijami in podjetji ter skrbi za prenos tehnologij, znanj ter pripravljenih nadnacionalnih politik v prakso. 

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije si kot strateški partner Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (DIHS) želi verodostojnih rezultatov in informacij o potrebah po digitalnih kompetencah tudi med orodjarskimi podjetji, zato vas vabimo k izpolnjevanju ankete, ki bo služila tudi kot okvir za pripravo prihodnjih aktivnosti s področja digitalizacije. DIH Slovenije kot osrednja nacionalna točka za digitalno preobrazbo in IIBA Slovenija kot eden od strateških partnerjev DIHS želita za ključna delovna mesta slovenskih mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP) pripraviti priporočeni katalog digitalnih kompetenc na osnovi raziskave.

V okviru projekta Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) parterji posvečamo pozornost tudi simulaciji temperaturnega obnašanja dvognezdnega orodja med izdelavo plastičnega izdelka.

Energy Globe Award je ena izmed prestižnih okoljskih nagrad, ki jo prejmejo projekti, ki se osredotočajo na energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije in ohranjanje primarnih virov. Nagrade podeljujejo na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Med letošnjimi prejemniki na nacionalni ravni je mednarodni projekt LIFE CEPLAFIB, ki ga vodi TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije s partnerji zaključuje program GOSTOP na področju Orodjarstvo. S programskimi partnerji smo dosegli zastavljene cilje in uspešno razvili prototip pametnega mehatronskega orodja za kalibracijo in spremljanje delovanja stanja orodij.

Kako lahko za tretjino vrednosti investicije v novo proizvodno linijo podaljšate življenjsko dobo obstoječe za 15 let? Odgovor se skriva v protokolih in strategijah za podaljšanje življenjske dobe kapitalskih naložb in velike industrijske opreme, ki jih s partnerji razvijamo v okviru projekta LEVEL-UP.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je kot strateški partner Digitalno inovacijskega stičišča Slovenije (DIHs) aktivno vključen v spodbujanje digitalizacije orodjarskih podjetij. Trenutne razmere dodatno pospešujejo digitalizacijo, DIHs ob tem podjetjem nudi brezplačno pomoč pri digitalni transformaciji ter skupaj s partnerji izvaja brezplačna spletna izobraževanja.

Partnerji projekta LIFE BioTHOP se spopadamo z izzivi kopičenja plastičnih odpadkov za enkratno uporabo v kmetijsko predelovalnem sektorju. V ta namen razvijamo in vpeljujemo različne biorazgradljive izdelke, kot so oporna vrvica za vzgojo hmelja, embalažni produkti na osnovi odpadne hmeljevine ter bioplastični kompozitni izdelki, ki bodo po zaključeni življenjski dobi primerni za kompostiranje ali ponovno uporabo preko mehanskih postopkov recikliranja. Novi izdelki iz bioplastike bodo cenovno primerljivi s konkurenčnimi izdelki na osnovi sintetičnih polimerov, mehansko vzdržni ter certificirani za domače in industrijsko kompostiranje.

Dva od prvih rezultatov projekta SAMANTHA (Skills in Additive MANufacturing for the Toolmaking and HAbitat Sectors) sta projektni letak in poročilo, v katerem partnerji ugotavljamo, katera tehnična znanja in prečne spretnosti so zaželene v učnih načrtih usposabljanj zaposlenih in ali je trenutna ponudba usposabljanj v skladu s potrebami trga dela. Projektne cilje in partnerje na kratko predstavlja tudi projektni letak, ki si ga lahko v celoti ogledate TUKAJ.

Projekt LIFE BioTHOP, v katerem kot partner sodeluje tudi TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, razpisuje prvi foto natečaj, v katerem lahko osvojite praktične nagrade. Tema prvega natečaja je HMELJ IN OKOLJE, v katerem zajemamo pomen trajnostne pridelave za lepo in zdravo okolje ter sobivanje kmetijstva, prebivalcev in živali.

Krožno gospodarstvo (CE) in četrta industrijska revolucija (Industrija 4.0 ali I4.0) sta nedvomno dve izmed najbolj vplivnih tematik zadnjega desetletja. Postopoma sta tako prva kot druga strategija razvoja vzbudili zanimanje oblikovalcev politik, raziskovalnih organizacij in industrije iz celega sveta. Čeprav ju običajno opisujemo kot dve neodvisni raziskovalni področji, obstaja množica sorodnih tematik, ki predstavljajo komplementarno vsebino akcijskega načrta Evropske unije za prehod v zeleno gospodarstvo.

Partnerji projekta SAMANTHA (Skills in Additive MANufacturing for the Toolmaking and HAbitat Sectors), smo v septembru 2019 začeli z realizacijo prvega sklopa aktivnosti (v nadaljevanju O1 / A1) projekta. Aktivnosti, ki jih bomo zaključili v aprilu letos, se nanašajo predvsem na poročilo o razmerah in razvoju aditivne proizvodnje v orodjarstvu in bivalnem sektorju ter usposabljanja na omenjenih področjih: visokotehnološka znanja in kompetence v obliki črke T v različnih poklicih (ter neusklajenost med potrebami in ponudbo usposabljanj).

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos