Natisni to stran

KOR – Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva

Projekt KOR je usmerjen v razvoj kompetenc ključnih kadrov orodjarske branže in združuje 16 ključnih panožnih podjetij.
 

17-08-16 kor logotipi financerjev koncni

17-08-16 kor logotip projekta

Opis projekta: 

Orodjarstvo je ena izmed ključnih strateških panog slovenskega gospodarstva in njegov vlečni konj, saj brez ustreznih industrijskih orodij ni mogoče učinkovito izdelovati malo, srednje in velikoserijskih izdelkov. Slovenske orodjarne v Evropi in svetu sodijo med najboljše in izdelujejo orodja neposredno za globalne OEM proizvajalce opreme. Orodjarstvo je pomembno tudi za delovanje ostalih proizvodno usmerjenih podjetij, saj s približno 80-odstotnim izvozom posredno krepi gospodarstvo tudi na ostalih področjih. Na drugi strani se orodjarstvo sooča s konstantnim pomanjkanjem kadra in razvojnimi izzivi.

Projekt KOR je usmerjen v razvoj kompetenc ključnih kadrov orodjarske branže in združuje 16 ključnih panožnih podjetij. Partnerstvo temelji na konsenzu, da je pogoj uspešnega trajnostnega razvoja branže in podjetij v povezovanju in vlaganju v razvoj kadrov.

Prvi cilj partnerstva je postaviti uporabni kompetenčni model, ki bo definiral kompetence ključnih profilov zaposlenih in bo omogočal njihov nadaljnji razvoj ter pridobitev kompetenc prihodnosti. Nadaljnji doprinos KOR bo izvedba množice skupnih, notranjih in individualnih usposabljanj zaposlenih s priznanimi domačimi in tujimi vodilnimi strokovnjaki tako na področju mehkih vsebin kot na različnih strokovnih področjih. Pri usposabljanjih bomo zajeli vse ključne profile kadrov: upravo (vodstvo), produktne vodje, razvojnike, tehnologe in orodjarje z namenom vidne krepitve osebnostnega razvoja, vodstvenih kompetenc in pridobitve novih specifičnih znanj, povezanih s strateškimi usmeritvami branže, novimi razvojnimi orodji, tehnologijami in usmeritvami Industrije 4.0.

Cilji formiranega partnerstva zajemajo vključitev v usposabljanja 981 različnih oseb z udeležbo na različnih upodabljanjih pa želimo doseči najmanj 1283 vključitev v usposabljanja.

Poleg izvedbe usposabljanj je namen uspešne izvedbe projekta KOR doseči večjo povezanost in prepoznavnost branže orodjarstva in postaviti trajne temelje za nadaljnjo podporo vlaganju v razvoj kadrov, inovativnost ter razvojne kapacitete. S ciljem multipliciranja učinkov projekta bomo rezultate in ugotovitve delili tudi z vsemi ostalimi panožnimi podjetji in ostalimi deležniki iz drugih gospodarskih panog. 

Tecos vloga:

TECOS je finančno administrativni vodja projekta in za celotno partnerstvo zagotavlja kakovostno tehnično, administrativno in vsebinsko izvajanje aktivnosti. Koordinacija zahteva vse od koordinacije vsebine, finančno vodenje, koordinacijo aktivnosti zunanjih in notranjih usposabljanj, aktivno iskanje in izbiro ponudb zunanjih izvajalcev usposabljanj, skrb za kakovostno pripravo in implementacijo modela kompetenc, povezovanje podjetij, promocijo in zastopanje interesov branže na mednarodni in nacionalni ravni.

17-08-16 kor logotipi partnerjev mala

Projekt sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več na: www.eu-skladi.si. Predvideni znesek sofinanciranja: 399.961,00 €. • Status projekta: V teku
 • Trajanje: 1. 3. 2017 - 31. 12. 2018
 • Program: http://www.jpi-sklad.si/
 • Koordinator: TECOS
 • Ostali partnerji: Kompetenca, Ambi-Metalplast, Anton Blaj, Dafra, EMO Orodjarna, Gorenje Orodjarna, Ikor, Imas, Kern, Kolektor Orodjarna, Kovinoplastika Lož, Odelo Slovenija, Roboteh, Tehnos, Vivapen, ŽustAl


 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1. 3. 2017 - 31. 12. 2018
 • Program
  http://www.jpi-sklad.si/
 • Koordinator
  TECOS
 • Ostali partnerji
  Kompetenca, Ambi-Metalplast, Anton Blaj, Dafra, EMO Orodjarna, Gorenje Orodjarna, Ikor, Imas, Kern, Kolektor Orodjarna, Kovinoplastika Lož, Odelo Slovenija, Roboteh, Tehnos, Vivapen, ŽustAl