ECOSIGN: Ekoinovacijske spretnosti za evropske oblikovalce

Opis projekta:

projekt ecosign logo velikProjekt ECOSIGN bo ustvaril zavezništvo ekoinovacijskih spretnosti v štirih evropskih državah (Slovenija, Španija, Romunija in Italija) s ciljem reševanja pomanjkanja znanja oblikovalcev, ki prihajajo iz treh gospodarskih sektorjev: prehrambena embalaža, elektronski izdelki  in oblačila oziroma tekstil na področju EKODIZAJNA (ekološki dizajn je vključevanje okoljskih vidikov v razvoj proizvodov). Ti sektorji imajo sisteme proizvodnje-potrošnje z globaliziranimi dobavnimi verigami in velike deleže uvoza za gospodarstvo EU. Faze proizvodnje pogosto potekajo v tujini, medtem ko fazo projektiranja, ki je večinoma v rokah evropskih oblikovalcev, določa 80 odstotkov okoljskega vpliva izdelka. Projekt ECOSIGN bo omogočil industrijskim oblikovalcem iz teh sektorjev zmanjšati vpliv na okolje v življenjskem ciklu izdelkov, vključno z uporabo surovin in naravnih virov, izdelave, pakiranja, transporta, odlaganja in recikliranja. V zavezništvo so vključeni strokovnjaki iz posameznih sektorjev kot npr. raziskovalni centri, grozdi in združenja, ki imajo ekoinovacijske oddelke; ponudniki izobraževan kot so ponudniki izobraževanj kot so centri za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter univerze, ki nudijo tudi usposabljanja na področju eko inovacij in izobraževalni organi na nacionalni in regionalni ravni, neodvisni certifikacijski organi in organi poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju varstva okolja.

Osrednja rezultata projekta sta nov skupni učni načrt in program usposabljanja za evropske »ekooblikovalce«, ki bodo dodali spretnosti in kompetence oblikovalcem glede okoljskih tehnologij. Prav tako bo oblikovalcem iz enega sektorja omogočeno, da  spremenijo svojo industrijsko dejavnost tudi v drugih sektorjih.  Novi izobraževalni program bodo oblikovale Odprte izobraževalne vsebine zaščitene z odprtimi dovoljenji in bodo na voljo v Masivnih odprtih spletnih izobraževalnih platformah (MOOC).

Tecos vloga:

Koordinator projekta ter strokovnjak iz elektro sektorja. • Status projekta: V teku
 • Trajanje: 01.11.2015 - 31.10.2018
 • Program: ERASMUS+; Cooperation and Innovation for Good Practices (KA2); Sector Skills Alliances
 • Koordinator: Razvojni center orodjarstva Slovenije - TECOS
 • Ostali partnerji: UM; FERI (SI) – ponudnik izobraževanj; CPI (SI) – izobraževalni organ; CTC (ES) – strokovnjak iz sektorja za prehrambeno embalažo; CETEM (ES) - ponudnik izobraževanj; CNFPO – SEF (ES) - izobraževalni organ; TexClubTec (IT) - strokovnjak iz sektorja za tekstil; CENTROCOT (IT) - ponudnik izobraževanj; AICQ SICEV (IT) - izobraževalni organ; INCDBA – IBA Bucharest (RO) - strokovnjak iz sektorja za prehrambeno embalažo; ECOEVALIND (RO) - ponudnik izobraževanj; CSFPM (RO) - izobraževalni organ


 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  01.11.2015 - 31.10.2018
 • Program
  ERASMUS+; Cooperation and Innovation for Good Practices (KA2); Sector Skills Alliances
 • Koordinator
  Razvojni center orodjarstva Slovenije - TECOS
 • Ostali partnerji
  UM; FERI (SI) – ponudnik izobraževanj; CPI (SI) – izobraževalni organ; CTC (ES) – strokovnjak iz sektorja za prehrambeno embalažo; CETEM (ES) - ponudnik izobraževanj; CNFPO – SEF (ES) - izobraževalni organ; TexClubTec (IT) - strokovnjak iz sektorja za tekstil; CENTROCOT (IT) - ponudnik izobraževanj; AICQ SICEV (IT) - izobraževalni organ; INCDBA – IBA Bucharest (RO) - strokovnjak iz sektorja za prehrambeno embalažo; ECOEVALIND (RO) - ponudnik izobraževanj; CSFPM (RO) - izobraževalni organ


ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos