MARTINA: MAteRiali in TehnologIje za Nove Aplikacije

Opis projekta:

projekt martina logoProgram MARTINA se v kontekstu strategije pametne specializacije S4 usmerja na prednostno področje »Razvoj materialov kot končnih produktov«, saj temelji in naslavlja področja jekla, aluminija in multikomponentnih materialov, hkrati pa povezuje še uporabo materialov v industriji, ciljno v avtomobilski, ki je za slovensko gospodarstvo strateškega značaja, tako po obsegu, dodani vrednosti, kot potencialu in stopnji izvoza. Program MARTINA vključuje in povezuje kar pet od ključnih identificiranih industrij oziroma panog, razvidnih na sliki in sicer materiale, orodja, plastiko, kemično in avtomobilsko industrijo.

Eden ključnih ciljev programa MARTINA je oblikovanje in obvladovanje celovitih verig vrednosti, od surovin do končnega izdelka, in sicer v tistih rastočih panogah, ki so dovolj velike in dobičkonosne ter še vedno segmentirane do te mere, da se lahko povezana slovenska industrija vanje konkurenčno vključuje. V programu MARTINA sodelujejo podjetja: Metal Ravne, Acroni oziroma RCJ – Razvojni center Jesenice, Impol, Štore Steel, Kolektor Group, Talum, TPV in Zlatarna Celje ter RR inštituti oziroma fakultete: IMT – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, TECOS – Razvojni center orodjarstva Slovenije, Kemijski inštitut iz Ljubljane, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Strojna fakulteta Univerze v Mariboru, Center odličnosti Vesolje in ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Program pokriva pet komplementarnih področij raziskav, razvoja in inoviranja (RRP1 - RRP6):

 • RRP1: Nova orodna jekla in orodja za delo v vročem ter delo s plastiko (vodi Metal Ravne)
 • RRP2: Nova visoko trdna jekla (vodi Štore Steel)
 • RRP3: Nove aluminijeve zlitine (vodi Impol)
 • RRP4: Multikomponentni materiali (vodi TECOS)
 • RRP5: 3D-tisk kovin in inovativne tehnologije obdelave (vodi Acroni oziroma RCJ)
 • RRP6: Namenjen je povezovanju posameznih materialov, tehnologij in procesov obdelave s ciljem razvoja novih prototipov, ki se bodo testirali v praksi in bodo podlaga za nove konkurenčnejše izdelke za trg.

Tecos vloga:

TECOS v programu vodi razvojno raziskovalni projekt - RRP4 in aktivno sodeluje na projektih RRP1, RRP5 in RRP6. Glavna področja, ki jih pokriva TECOS v okviru programa MARTINA so razvoj novih multikomponentnih materialov, ki se bodo tržili na področju avtomobilske, gradbene, pohištvene in embalažne industrije, sodelovanje pri razvoju novih prototipnih orodnih jekel za brizganje polimernih materialov in optimiziranju tehnologije 3D tiska kovin za izdelavo prototipnega orodja s konformnim hlajenjem za dosego optimalnih lastnosti končnih brizganih izdelkov. • Status projekta: Zaključeno
 • Trajanje: 01.08.2016 - 31.07.2019
 • Program: RRI v verigah in mrežah vrednosti: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno – razvojnih programov (TRL 3-6)
 • Koordinator: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT)
 • Ostali partnerji: IMT, IMPOL, KI, KOLEKTOR, METAL, RCJ, ŠTORE, TALUM, TPV, TECOS, ULFS, ULNTF, UMFS, VESOL, ZAG, ZLATC


 • Status projekta
  Zaključeno
 • Trajanje
  01.08.2016 - 31.07.2019
 • Program
  RRI v verigah in mrežah vrednosti: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno – razvojnih programov (TRL 3-6)
 • Koordinator
  Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT)
 • Ostali partnerji
  IMT, IMPOL, KI, KOLEKTOR, METAL, RCJ, ŠTORE, TALUM, TPV, TECOS, ULFS, ULNTF, UMFS, VESOL, ZAG, ZLATC


ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos