Novice

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je ključni partner slovenske in mednarodne industrije na področju inženirskih storitev, raziskovalnih in razvojnih projektov ter usposabljanj. Z našimi dolgoletnimi izkušnjami, inovativnimi pristopi, bogatim znanjem in napredno tehnologijo zmoremo reševati najtežje razvojne projekte našim dolgoletnim in novim poslovnim partnerjem. Skladno z vizijo prestavljamo meje v slovenskem industrijskem okolju.

Razvojni center orodjarstva Slovenije (TECOS) kot koordinator projekta s projektnimi partnerji začenja nov evropski projekt za predelavo odpadne plastične embalaže in časopisnega papirja v reciklirane kompozitne materiale za proizvodnjo izdelkov v embalažnem, avtomobilskem in gradbenem sektorju.

Za Razvojni center orodjarstva Slovenije (TECOS) so novi industrijski projekti tako izziv kot priložnost za nadgradnjo proizvodnih kapacitet.  V začetku julija smo uspeli zaključiti predserijo novega zahtevnega 2k izdelka. Standardni stroj KraussMaffei smo sicer pred leti nadgradili s pomočjo Windsor brizgalne enote v 2k stroj, za potrebe proizvodnje novega 2k izdelka pa smo proizvodno linijo dodatno opremili z manipulatorjem Wittmann Primus.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije lahko le z rednimi posodobitvami strojne in programske opreme zagotavlja sledenje tehnološkim trendom in visoke standarde kakovost pri izvajanju inženirskih storitev.

GZS Območna zbornica Zasavje je v okviru dneva inovativnosti (15. junija 2018) na okrogli mizi povezala gospodarstvenike, ki so v svojih razmišljanjih sklenili, da Industrija 4.0 ni več prihodnost, ampak sedanjost in že močno prisotna tudi v zasavskih podjetjih. Slovenske orodjarje in njihove izzive v Industriji 4.0 je na okrogli mizi predstavljal direktor TECOS-a dr. Aleš Hančič.

Srečanje vseh partnerjev Programa Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti (GOSTOP) ob polovici izvajanja tega raziskovalno - razvojnega programa je v začetku junija dopolnilo letošnji FORUM IRT v Portorožu.

Tehnološki proces predelave biopolimerov se lahko izvaja na konvencionalnih strojih. Potrebujete le ustrezno usposobljen kader in znanje. 

Projekt BAQUA dokazuje, da sta lahko trajnostna naravnanost in učinkovitost ponovne uporabe uspešno uporabljena tako v kmetijski praksi za izboljšanje upravljanja in zmanjševanja odpadkov iz domačega pridelka (kot npr. banane) kot pri ustvarjanju novih vrednostnih verig.

Ena ključnih dejavnosti Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS je promocija slovenskega orodjarstva, uvrstitev panoge med ključna strateška področja slovenskega gospodarstva ter prenos najnovejših tehnologij v orodjarska podjetja. Slovenska strategija pametne specializacije S4 opredeljuje 9 različnih strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov). Največji med njimi je SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), ki združuje zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih in drugih organizacij ter države na tem prednostnem področju.

Prenosni TRITOP sistem hitro in natančno meri koordinate tridimenzionalnih predmetov. Meritve, ki jih tradicionalno izvajamo s taktilnimi merilnimi stroji za merjenje 3D-koordinat, je zdaj mogoče enostavneje izvesti s sistemom TRITOP, saj ne zahtevajo zapletene, težke in vzdrževalne strojne opreme.

Področje predelave biopolimerov bo tehničnim strokovnim kadrom na področju brizganja biopolimernih materialov in biokompozitnih mešanic (LO3) kmalu dostopnejše preko e-platforme, namenjene usposabljanjem, ki jo Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS skupaj s partnerji razvija v okviru projekta BIOPLASTICTRAIN.

Eden najpomembnejših ciljev TECOS Razvojnega centra orodjarstva Slovenije je krepitev povezanosti, sodelovanja in kompetenc slovenskega orodjarstva ter zagotavljanje vrhunskih inženirskih storitev. Vaša obveščenost je prav zato ključnega pomena. V preteklosti smo skupaj preskakovali administrativne ovire, verjamemo, da tudi tokrat lahko računamo na vaše sodelovanje.

Forum IRT bo med 4. in 5. junijem v Portorožu zbral in predstavil dosežke in novosti industrijske prakse, inovacij in inovativnih rešitev iz industrije in za industrijo. S primeri prenosa znanja in izkušenj iz industrije v industrijo, uporabe novih zamisli, zasnov, metod, tehnologij in orodij v industrijskem okolju se forumu znanja in izkušenj pridružuje tudi Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos