Novice

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije v svojem delovanju poleg podpore slovenski orodjarski panogi soustvarja trende slovenskega in evropskega orodjarstva. Ključ do teh ciljev je krepitev povezovanja orodjarskih podjetij, tako skozi orodjarsko združenje TECOS kot oblikovanje politik, novih iniciativ in skupnih projektov.

Dan orodjarstva je povezal več kot 80 predstavnikov orodjarskih podjetij ter predstavnikov vladnih, podpornih in mrežniških organizacij. Tudi letos smo z gostujočimi predavatelji in udeleženci okrogle mize pritrdili cilju najpomembnejšega strokovnega dogodka slovenske orodjarske in avtomobilske ter proizvodne panoge.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije se pridružuje Združenju Panonska poslovna mreža in ostalim zainteresiranim deležnikom pri vzpostavljanju delovne skupine na področju umetne inteligenca za področje Podonavja. Prav temu je bil namenjen uvodni sestanek, ki je v sredini oktobra (18. oktobra) potekal v Budimpešti.

Industrijo v smislu tehnoloških inovacij in razvoja kljub makroekonomski korekciji na globalnih trgih, ki smo ji trenutno priča, nedvomno čaka svetla prihodnost. Eno izmed daleč najbolj aktualnih področij razvoja predstavlja naraščajoča uporaba industrijskega 3D-tiska, ki je sicer v angleški terminologiji znan pod imenom 'Additive manufacturing' (AM) oziroma kot aditivna proizvodnja (AP).

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je najnovejše izsledke projekta CEPLAFIB predstavil na 17. mednarodnem simpoziju za ravnanje z odpadki in ukinitvijo odlagališč (Sardinia Symposium, 2019) , ki je od 30. septembra do 4. oktobra potekal na Italijanskem otoku Sardiniji.

52. sejem MOS je med 10. in 15. septembrom 2019 kot največja sejemska prireditev s Sloveniji nadaljeval svojo bogato, že 52-letno tradicijo. Vodilna regijsko poslovno-sejemska prireditev vsako leto privabi več kot 800 neposrednih in 1400 zastopanih razstavljavcev ter več kot 100.000 obiskovalcev.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije tudi letos vodi pobudo za skupno udeležbo na proizvodno in orodjarsko orientiranih sejmih v letu 2020. Pozivamo vas k oddaji prijav za sofinanciranje skupinskih sejemskih nastopov v letu 2020, ki ga omogoča Javna agencija SPIRIT.

Dan orodjarstva bo tudi letos najpomembnejši strokovni dogodek slovenske orodjarske in avtomobilske ter proizvodne panoge in bo s svojo edinstveno povezovalno vlogo v regiji potekal 6. novembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, z začetkom ob 9.30. Tudi letos bomo omogočili hitra srečanja med podjetji, obisk tujih partnerjev, novost pa bo orodjarski sejem, kjer se bodo člani imeli priložnost predstaviti s svojo ponudbo in proizvodnjo. Po končanem srečanju bomo tudi obiskali vodilna slovenska podjetja na področju orodjarstva.

V prejšnjem zapisu z naslovom Kako učinkovito določati rezultate v tehnoloških projektih? – Kaj so lahko rezultati skozi proces projektnega vodenja (1. del) smo ugotovili, da so lahko rezultati projektov izjemno raznoliki – bolj ali manj oprijemljivi, ​​materialni ali nematerialni, notranji ali zunanji. Rezultati projekta so lahko sami po sebi projektni cilji, lahko pa predstavljajo tudi pot do ciljev in/ali rezultatov.

Kaj so lahko končni rezultati projektov?

V praksi upravljanja projektov imajo končni rezultati zelo jasen a specifičen pomen: »Končni rezultati so rezultati, ustvarjeni kot rezultat dela, opravljenega med projektom.« Hkrati je rezultat tudi kazalnik uspešnosti. Določitev, sledenje in vnaprejšnje – plansko upravljanje rezultatov projekta je ena od najpomembnejših nalog in odgovornosti vodje projekta (project manager).

Evropska komisija želi v okviru vseevropskega projekta za ustanovitev evropskega podpornega centra za napredno proizvodnjo (ADMA) malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočiti oceno možnosti uvajanja naprednih proizvodnih rešitev in preoblikovanje organizacijskega ustroja v tovarne prihodnosti z bolj konkurenčno, sodobno in trajnostno proizvodnjo.

Letno srečanje Svetovnega foruma proizvajalcev (WMF 2019) bo od 25. do 27. septembra v Cernobbioju ob jezeru Como v Italiji. V okviru nove perspektive za prihodnjo proizvodnjo v luči Industrije 4.0, bo tokratno srečanje izpostavilo prihodnji razvoj tehnoloških inovacij. Prav tako bodo udeleženci iskali odgovor na vprašanje, kako razvijati nove veščine, začenši s osnovnošolskim izobraževanjem in kako prekvalifikacirati zaposlene ob upoštevanju uvajanja načel Industrije 4.0.

Tretje projektno srečanje partnerjev v okviru projekta LIFE CEPLAFIB, v katerem sodeluje tudi TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, je sredi julija gostil industrijski partner ADRIA MOBIL. Le-ta v projektu nastopa kot uporabnik končnih prototipnih izdelkov za avtomobilski sektor.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos