Novice

Partnerji projekta SAMANTHA (Skills in Additive MANufacturing for the Toolmaking and HAbitat Sectors), smo v septembru 2019 začeli z realizacijo prvega sklopa aktivnosti (v nadaljevanju O1 / A1) projekta. Aktivnosti, ki jih bomo zaključili v aprilu letos, se nanašajo predvsem na poročilo o razmerah in razvoju aditivne proizvodnje v orodjarstvu in bivalnem sektorju ter usposabljanja na omenjenih področjih: visokotehnološka znanja in kompetence v obliki črke T v različnih poklicih (ter neusklajenost med potrebami in ponudbo usposabljanj).

Izmenjave znanj in izkušenj, identifikacija primerov dobrih praks na področju Industrije 4.0 ter študijski obisk projektnega partnerja - institucije Flanders Make so bili rdeča nit srečanja partnerjev projekta SMARTY. Slovenska partnerja projekta, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe, sta tudi Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK) in TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije.

V okviru projekta ADMA (European Advanced Manufacturing Support Centre), katerega partner je tudi TECOS, bodo v mesecu marcu organizirani trije dogodki na temo Learning Network, kjer bodo predstavljene najnovejše tehnologije v okviru Tovarn prihodnosti. V priponki je priloženo vabilo in navodilo za prijavo za posamezni dogodek. Udeležbo priporočamo predvsem direktorjem in vodilnim delavcem.

Projekt SAMANTHA - Strateška partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje je namenjen nadgrajevaju znanja in veščin na področju aditivnih tehnologij v orodjarskem in bivalnem sektorju.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije se kot povezovalec in podporna institucija slovenskega orodjarstva povezuje s sorodnimi institucijami in interesnimi združenji. Predstavili smo se tudi na TECES  SYeNERGY, letnem dogodku inovacijskega grozda na področju elektronske in elektroindustrije, energetike ter energetsko učinkovitih rešitev. 

TECOS že več kot 25 let uspešno sodeluje s slovenskimi podjetji, prepoznaven pa je tudi v evropskem prostoru. Vpet je v vse veje proizvodne industrije, specializiran na področju oblikovanja, optimizacije in razvoja (predvsem plastičnih) delov, procesov, materialov in celotnega proizvodnega sistema.

Z izvajanjem projekta Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) smo partnerji projekta pri analizi nihanja procesa zaradi temperature v prostoru dosegli pomemben napredek.

V sklopu projekta - Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) smo analizirali vpliv temperature zraka v izdelovalnem prostoru na temperaturo v votlini orodja.

V okviru projekta CoSiMa - Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov s projektnimi partnerji oblikujemo pristop modeliranja vplivnih faktorjev na nihanja v procesu brizganja plastike.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije soustvarja in izvaja podporne aktivnosti, ki slovensko industrijo podpirajo na poti v Industrijo 4.0 in digitalizacijo.

Partnerji projekta LIFE CEPLAFIB uspešno leto 2019 zaključujemo z že 4. projektnim srečanjem, tokrat v mestu Zaragoza v Španiji, pod organizacijo tehnološkega centra AITIIP.

Projekt CEPLAFIB je dosegel nov pomemben mejnik v ozaveščanju javnosti o pomembnosti reckliranih materialov in zapiranju snovnih materialnih tokov. Na celodnevni prireditvi Okoljsko srečanje 2019, ki je novembra potekalo v prostorih Gospodarske zbornice v Ljubljani.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos