Študija stanja bo orodjarjem omogočila učinkovito nadgrajevanje proizvodnje v tovarne prihodnosti 20:08:2019

Evropska komisija želi v okviru vseevropskega projekta za ustanovitev evropskega podpornega centra za napredno proizvodnjo (ADMA) malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočiti oceno možnosti uvajanja naprednih proizvodnih rešitev in preoblikovanje organizacijskega ustroja v tovarne prihodnosti z bolj konkurenčno, sodobno in trajnostno proizvodnjo.

19-08-20 tecos adma follow upEvropski podporni center ADMA se bo osredotočil na olajšanje dostopa MSP do tehnološkega, organizacijskega, finančnega in strokovnega znanja o poslovnih modelih, ki so jim na voljo. Tehnološko in strokovno znanje, potrebno za preoblikovanje po načelih tovarn prihodnosti, je pri MSP-jih pogosto precej omejeno. Prav zato se srečujejo z zadrego, kakšno znanje, storitve in opremo potrebujejo za oblikovanje načrtov za uvajanje novih tehnologij. Evropski center za podporo ADMA bo MSP-jem zagotovil vstopno točko do informacij in osebnega stika s svetovalci na področju uvajanja tovarn prihodnosti. V Sloveniji bo to vlogo prevzel TECOS – Razvojni center orodjarstva Slovenije.

TECOS igra pomembno vlogo pri razvoju metodologije in vzpostavljanju učne mreže Tovarne prihodnosti. Deluje kot kompetenčni in svetovalni center za MSP-je na področju uvajanja novih proizvodnih tehnologij in načel, ki jih je treba upoštevati, za preoblikovanje obstoječih praks slovenskih podjetij v smeri implementacije smernic tovarn prihodnosti.

Dinamika projekta ADMA pri nas sledi zastavljenim ciljem. TECOS je uspel privabiti številna proizvodna podjetja, ki bodo v času trajanja projekta izvajala tehnološki in/ali poslovni monitoring, potreben za celovit vpogled v potrebe podjetij po svetovanju v kasnejših fazah projekta. Hkrati bodo zbrane informacije v državah partnericah projekta zagotovile vseevropske primerjave med podjetji. Enotna metodologija spremljanja delovanja podjetij bo zagotovila ključne informacije tako o stanju v branži kot potrebe po spremembah, ki jih morajo podjetja vpleljati za doseganje smernic delovanja po načelih tovarn prihodnosti.

Študija se je začela junija 2018 in jo bomo skupaj z ostalimi partnerji projekta izvajali v 36-mesečnem obdobju. Konzorcij vključuje tehnološke in netehnološke partnerje. MADE (Danska), FME (Nizozemska) ECM/It’s OWL (Nemčija), AFIL (Italije) in Agoria (Belgija) v svojih državah pomembno vplivajo na oblikovanje politik na regionalnih in/ali nacionalnih ravneh. Tehnološki partnerji bodo pomagali pri (in v povezavi z) MSP opredelitvi njihove potrebe po tehnološki nadgradnji  in pripravi načrta preoblikovanja podjetja. TNO (Nizozemska), SIRRIS (Belgije), DTI (Danska), Eurecat (Španije), CETIM (Francija), PIAP (Poljske) in TECOS (Slovenija) bodo MSP –jem stali ob strani kot podporna organizacija zaradi svoje vloge na področju prenosa tehnologij in sodelovanja z industrijo. Projektno prtnerstvo dopolnjujejo tudi netehnološki partnerji, ki delujejo na področju komuniciranja (Old Continent, Latitude Events) ter vzpostavi učne mreže (FundingBox, IDEA Consult) ipd.

Več o projektu ADMA lahko preberete TUKAJ

ADMA logo

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos