Natisni to stran

Slovenska plastičarska podjetja si želijo postopnega uvajanja biopolimernih materialov 18:10:2018

Mednarodni eko dogodek z naslovom Izsledki in trendi eko inovativnih pobud Evropske unije v krožnem gospodarstvu se je izkazal kot odlična priložnost za snovanje prvih načrtov podjetij za postopen prehod s predelave konvencionalnih plastičnih mas na predelavo biopolimernih materialov.  V Razvojnem centru orodjarstva Slovenije (TECOS) smo tako z udeležbo kot zanimanjem za tematiko dobili jasno sporočilo, da tudi slovenska podjetja želijo slediti trendom odgovornega in trajnostnega delovanja.

Eco event-14To je potrjevala tudi udeležba v Hotelu Celeia 17. oktobra 2018, saj so predvsem podjetja dogodek izkoristila za zbiranje informacij o trendih in smernicah za prihodnje delovanje, o postopnem in mehkem prehodu pri uporabi materialov iz obnovljivih virov ter uvajanju modela krožnega gospodarstva. Med udeleženci mednarodnega eko dogodka jebilo zaznati predvsem zavedanje o vplivu vse strožjih zakonodajnih predpisov na dolgoročno poslovanje, hkrati pa so jih zanimale tudi smernice, kakšne razvojne in zakonodajne pobude oz. spremembe pričakovati ter kako se nanje pripraviti.

V okviru dogodka Izsledki in trendi eko inovativnih pobud Evropske unije v krožnem gospodarstvu smo v TECOS-u uspeli povezati projekte in govorce, ki so slikovito predstavili primere dobrih praks predelave odpadnih surovin in načinov uporabe teh v industrijske namene. S predstavitvijo aktivnosti, ki že tečejo na tem področju, so udeleženci dobili tudi odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja, kot so: zakaj koncept krožnega gospodarstva in biopolimeri niso v večji meri zastopani v industriji, zakaj je delež recikliranja še vedno tako majhen ter ali je razlog za to pomanjkanje znanja in časa za implementacijo novih pristopov.

Med udeleženci je bila pozitivno sprejeta predvsem možnost aktivnega vključevanja v različne spletne platforme, pri oblikovanju katerih smo tako v vlogi vodilnega kot tudi partnerskega pristopa sodelovali tudi v TECOS-u. Te omogočajo ne le informiranje o predelavi biopolimerov, eko pristopih (Bioplastictrain, Ecosign), industrijski simbiozi (Symbi in Retrace - INTERREG EUROPE, Moveco - INTERREG Danube), ampak jim omogočajo tudi brezplačna usposabljanja na področju uvajanja biopolimerov v proizvodnjo.

Pozitivno in konstruktivno vzdušje na samem dogodku je potrdilo pričakovanja, da si podjetja in organizacije, ki so vezane na predelavo plastičnih mas, želijo več  tovrstnih dogodkov in predvsem konkretnih in verodostojnih informacij o trajnostni rabi surovinskih virov.

Nekaj utrinkov z dogodka si lahko ogledate spodaj.

Angel_Martinez_San_Martin_lifecitrus.jpg Antonija_Bozic_Cerar_Moveco.jpg Eco_event-14.jpg

Eco_event-21.jpg Hribar_Dejan_Symi_Retrace.jpg Juan_Jose_Ortega_furn360.jpg

Peter-Fajs_life_projects-1.jpg Roberto_Vennucci_LFIEM3P.jpg demonstraros_citruspack.jpg

demonstrators.jpg demonstrators_baqua.jpg demonstrators_ceplafib.jpg

hancic_ecosign2.jpg milfelner_Matjaz_KOR.jpg networking.jpg

18-09-06 Eco-Event partnerji logotipi

 18-09-06 Eco-Event financerji logotipi