LIFE CEPLAFIB - Predelava odpadne plastične embalaže in časopisnega papirja v nove kompozitne materiale 18:07:2018

Razvojni center orodjarstva Slovenije (TECOS) kot koordinator projekta s projektnimi partnerji začenja nov evropski projekt za predelavo odpadne plastične embalaže in časopisnega papirja v reciklirane kompozitne materiale za proizvodnjo izdelkov v embalažnem, avtomobilskem in gradbenem sektorju.

ceplafib-logotip-gifV lanskem letu smo prebivalci Evropske unije proizvedli približno 25 milijonov ton odpadne plastike, od tega jo je bilo recikliranih le slabih 30 %. Da so ustrezni postopki zbiranja, sortiranja in upravljanja z odpadnimi plastičnimi tokovi pogoj recikliranja, je znano, globlji izziv pa je najti aplikacije, v katerih bi reciklirane materiale stroškovno učinkovito izkoristili.

Na problematiko o neizkoriščenem potencialu odpadne plastike in papirja Slovenija odgovarja z novim evropskim projektom – LIFE CEPLAFIB, ki se je z implementacijo projektnih aktivnosti uradno začel v prvi polovici julija v Celju.

Osrednji cilj projekta sledi ideji preoblikovanja dveh snovnih tokov odpadnih komunalnih surovin - plastične embalaže in časopisnega papirja v nove materialne komponente za oblikovanje kompozitnih reciklatov, ojačanih s celuloznimi vlakni, ki jih bo mogoče uporabiti v visokotehnoloških proizvodnih aplikacijah avtomobilske, embalažne in gradbene industrije. Projekt CEPLAFIB v tem kontekstu sledi modelu krožnega gospodarstva s ciljem zvišanja stopnje recikliranja odpadnih produktov za 40 %, emisije toplogrednih plinov pa v primerjavi z zdajšnjimi dejavnostmi recikliranja zmanjšati za 40 %.

 

ceplafib partnerji

Slika 1: Projektni konzorcij

 

Dr. Vesna Žepič Bogataj, koordinatorka projekta CEPLAFIB in vodja laboratorija za aplikativne materiale v TECOS-u je ob začetku izvajanja projekta povedala: 

»S projektom CEPLAFIB želimo pokazati, da s pravilno metodologijo razvrščanja odpadnih komunalnih surovin in so-sledne uporabe tehnoloških postopkov, kot so ekstruzija, termoformiranje in brizganje, lahko izdelamo nove primarne materialne surovine v obliki kompozitnih materialov, ki svojo uporabno vrednost iščejo v široko-potrošniških aplikacijah avtomobilskega, gradbenega in embalažnega sektorja.

Proizvodna linija za ekstruzijsko predelavo novih kompozitnih materialov iz recikliranih surovin bo postavljena v Španiji. Prototipni izdelki za notranjo opremo avtodomov bodo izdelani v Sloveniji, demonstracijski izdelki za gradbeni sektor na Poljskem, linija za izdelavo industrijske embalaže iz 100% recikliranih surovin pa na Finskem.«

Projektni konzorcij

Vodilni partner projekta je TECOS (Slovenija), ob sodelovanju preostalih 5 partnerjev iz 4 EU držav: Adria Mobil in Omaplast (Slovenija), Aitiip (Španija), Ecopulp (Finska) in ITB inštitut (Poljska). Projekt je aktiven od meseca julija 2018 do junija 2021 in je vrednostno ocenjen na 1,8 milijona evrov.

ceplafib uvodni sestanek

Slika 2: Uvodni sestanek projekta CEPLAFIB (10. julij 2018, TECOS, Celje, Slovenija)

Vloga posameznih partnerjev projekta CEPLAFIB

Slovenski (TECOS) in španski (AITIIP) tehnološki center v projektu sodelujeta pri opredelitvi najboljše kompozitne formulacije za izdelavo končnih prototipnih izdelkov za avtomobilski (ADRIA MOBIL) in embalažni (ECOPULP) sektor, ki bo prilagojena tako tehnološkemu procesu termoformiranja kot brizganja. OMAPLAST (Slovenija) v projektu nastopa kot glavni partner za  vzpostavitev reciklažne proizvodne linje za predelavo odpadne plastike v tehnične polimerne granulate, ECOPULP (Finska) pa za regeneracijo celuloznih vlaken iz odpadnega časopisnega papirja. ADRIA MOBIL (Slovenija) v projektu nastopa kot končni uporabnik novo razvitega kompozitnega materiala za različne aplikacije v notranji opremi avtodomov, medtem ko bo ITB - Inštitut za gradbeništvo (Poljska) izhodne reciklirane materiale poskušal uveljaviti v gradbeni panogi za najrazličnejša aplikativna področja uporabnosti.

Life program

Program LIFE je finančni instrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija. LIFE je največji evropski finančni mehanizem, namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Opredeljujeta ga dva ključna dokumenta: Uredba LIFE in Večletni delovni program LIFE 2018-2020. Cilj programa LIFE za obdobje od 2014 do 2020 je prispevati k trajnostnemu razvoju ter doseganju ciljev Strategije Evropa 2020, Sedmega okoljskega akcijskega programa Unije in drugih pobud EU na področju okolja in podnebnih sprememb.Največji prispevek za večletni delovni program LIFE za obdobje 2018–2020 znaša 1 657 063 000 EUR, namenjen bo za sofinanciranje projektov, naslovljenih na 6 prednostnih področij, ki jih opredeljuje shema programa LIFE. 

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos