TECOS – eden vodilnih partnerjev v SRIP Tovarne prihodnosti 11:06:2018

Ena ključnih dejavnosti Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS je promocija slovenskega orodjarstva, uvrstitev panoge med ključna strateška področja slovenskega gospodarstva ter prenos najnovejših tehnologij v orodjarska podjetja. Slovenska strategija pametne specializacije S4 opredeljuje 9 različnih strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP-ov). Največji med njimi je SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP), ki združuje zainteresirane predstavnike gospodarstva, raziskovalnih in drugih organizacij ter države na tem prednostnem področju.

 Koordinator SRIP ToP je Institut Jožef Stefan, TECOS pa vodi področje orodjarstva, kjer podjetja združuje v verigo vrednosti »Pametna mehatronska orodja«. Temeljne naloge SRIP ToP so:

  • identifikacija in povezovanje slovenskih raziskovalnih in inovacijskih znanj ter izkušenj iz industrijske in akademske sfere;
  • izpostavljanje prioritetnih prebojnih področij novih izdelkov, storitev in tehnologij za tovarne prihodnosti;
  • izgradnja podpornega okolja s strokovnimi službami za industrijo in raziskovalne organizacije za vse deležnike do realizacije, s poudarkom na razvijajočih se novih vrhunskih tehnologijah, ki združujejo in nadgrajujejo obstoječe slovenske raziskovalne in inovacijske dosežke.

Celoten prispevek, objavljen v reviji IRT 3000 si lahko preberete s klikom na spodnji izsek objave. 

18-06-12 TECOS IRT 3000 STIP ToP

 

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos