TECOS močno vpet v Vanguard iniciativo 17:01:2018

Ena najpomembnejših dejavnosti Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS v zadnjem letu je bilo vključevanje v Vanguard iniciativo, ki v tem trenutku predstavlja eno največjih regionalnih iniciativ. Združuje 35 evropskih regij, ki v svojih strategijah pametne specializacije izpostavljajo napredne industrije, modernizacijo in tehnološke inovacije. 

V Vanguard iniciativo je aktivno vključen tudi TECOS.Vanguard iniciativa je razdeljena na več tematskih področij, od katerih TECOS aktivno sodeluje na dveh: Učinkovita in trajnostna proizvodnja (Efficient and Sustainable Manufacturing - ESM) ter Visoko učinkovita proizvodnja s pomočjo 3D-tiskanja (High Performance Production through 3D-Printing).

Na plenarnem zasedanju pilotnega projekta o 3D-tiskanju (4. decembra 2017) se je predstavilo 7 demo projektov:

 • 3D-tiskane komponente (3D-Prinded Hybrid Component),
 • Dodajalno-odvzemna platforma (Additive-Subtractive platform),
 • 3D-tiskane avtomobilske komponente (mono material) za velike (>2500 mm), srednje in male kompleksne izdelke (3D-Printed automotive components (mono-material) for large (>2500 mm), medium and small complex parts),
 • Obdelovalni stroji, orodjarstvo in kompleksne oblike (Machinery, Tooling and Complex Shapes),
 • Zdravstvo (Healthcare case),
 • Kreativne industrije – Masovno prilagojeni potrošniški izdelki (Creative industries - Mass-customized consumer products),
 • 3DP v tekstilni industriji (3DP in Textile).

Zaključki srečanja Vanguardove pilotne iniciative Učinkovita in trajnostna proizvodnja (ESM)Plenarnemu zasedanju je (13. decembra 2017) sledilo srečanje Vanguardove pilotne iniciative Učinkovita in trajnostna proizvodnja (ESM), kjer so predstavili naslednje demo projekte:

 • De in Re proizvodnja (De and Remanufacturing),
 • Napredne in trajnostne tehnologije oplaščenja (Advanced and Sustainable coating technologies),
 • Pametna in adaptivna proizvodnja (Smart and Adaptive Manufacturing),
 • Digitalna in virtualna tovarna (Digital and Virtual Factory),
 • Energijska učinkovitost (Energy Efficiency).

Prvega srečanja se je udeležil dr. Aleš Hančič, drugega pa dr. Vesna Žepič Bogataj. Med dogodkoma so se poleg predstavitve demo projektov zvrstili tudi kratki povzetki regijskih članstev, delovnega napredka akcij ter možnosti za pridružitev novih naprednih regij, med katerimi je bila kot pomembna strateška partnerica prvič omenjena tudi Slovenija. Srečanji sta potekali v Bruslju v organizaciji delegacijskega urada italijanske regije Lombardija. V okviru obeh plenarnih zasedanj so potekale tudi delavnice, na katerih smo obravnavali možne pristopne povezave in sinergije med predstavljenimi demo primeri ter razpravljali o izzivih pilotnih akcij, predvidenih rešitvah in predlogih prispevkov novih pridruženih članstev za akcijski načrt za letošnje leto.

Tretji dogodek Vanguard iniciative, na katerem je sodeloval TECOS, je bila mednarodna konferenca z naslovom Priložnost za sodelovanje in rast R&I deležnikov v evropskem tematskem partnerstvu S3 in Vanguard iniciativi. 12. decembra 2017 jo je organiziral Tehnološki park Ljubljana ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter Službe vlade za regionalni razvoj in kohezijsko politiko (SVRK). Na konferenci smo razpravljali o možnostih vključevanja slovenskih deležnikov (predvsem raziskovalnih institucij in podjetij) v transnacionalne pobude S3 in Vanguard iniciativo. Obravnavali smo naslednja področja:

 • priložnosti za sodelovanje in rast R&I deležnikov v evropskih tematskih S3 partnerstvih in v Vanguard iniciativi;
 • pomen Vanguard iniciative za raziskovalne organizacije, podjetja, posredniške organizacije in odločevalce vseh treh resorjev;
 • prezentacija uspešnih in trajnostnih pilotnih projektov znotraj Vanguard iniciative ter možnosti vključitve slovenskih deležnikov;
 • najboljše prakse industrije 4.0 in komercializacija R&D procesov;
 • digitalizacija in vpeljava pametnih procesov ter tehnologij v mala in srednje velika podjetja - pobuda, ki se razvija iz Vanguard iniciative;
 • predstavitev slovenskih pilotskih tovarn (Pilot Plants) in bodočih vozlišč za digitalne inovacije (Digital Innovation Hubs);
 • implementacija nadnacionalnih pobud in razvoj grozdov ter
 • predstavitev vizije in nadaljnjih aktivnosti projektov Greenomed in Smart-Space.

Osrednji del konference je potekal v obliki okrogle mize, na kateri so sodelovali Peter Wostner (SVRK), dr. Aleš Hančič (TECOS), Iztok Lesjak (Tehnološki park Ljubljana), Giacomo Copani (ITIA CNR-Lombardy), Valentina Pinna, (Vanguard iniciativa) in Maja Ferlinc (Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje SBRA). Razpravljali so o vplivu in priložnostih Vanguard iniciative za podjetja, posredniške organizacije in odločevalce.

Mednarodna konferenca z naslovom Priložnost za sodelovanje in rast R&I deležnikov v evropskem tematskem partnerstvu S3 in Vanguard iniciativiDr. Aleš Hančič je v razpravi opozoril na nujno potrebno takojšnjo identifikacijo potreb ter na pomanjkanje časa, sredstev in strokovnjakov na področju digitalizacije v podjetjih. Prav Vanguard iniciativo vidi kot odlično priložnost, ki je z možnostmi povezovanja različnih nivojev podjetjem v veliko pomoč. Valentnina Pinna je poudarila, da ima Slovenija edinstveno priložnost za vključevanje v iniciativo in izkoriščanje njenih potencialov, da pa je potrebno znotraj Slovenije konsolidirati partnerstva in aktivno ter hitro pristopiti v pilotne projekte. Iztok Lesjak je prepričan, da je včasih veljalo: če nisi na internetu, ne obstajaš. Ta stavek je po Lesjakovem mnenju mogoče parafrazirati: če podjetje ne bo vpeto v mednarodne verige vrednosti, ne bo imelo možnosti za vstop na globalni trg in hiter razvoj storitev oziroma produktov. Odgovor na to po njegovem mnenju ponujajo evropska tematska S3 partnerstva in Vanguard iniciativa, kot ena ključnih pobud, ki naj bi se jih slovenski deležniki čimprej priključili.

V Tehnološkem parku Ljubljana so glavno sporočilo srečanja strnili v naslednjo misel: informacije o možnostih in koristih vključevanja v evropskih tematskih S3 partnerstvih in Vanguard iniciativi je treba čimprej razširiti med slovenska podjetja. Ena od nalog Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) je prav širjenje informacij. Že v januarju bo organiziran dogodek, kjer se bodo vsi deležniki podrobneje dogovorili o naslednjih korakih.

Naj spomnimo; Slovenija je k Vanguard iniciativi pristopila novembra 2017 poleg italijanske avtonomne pokrajine Trento, Spodnje Avstrije ter švedskih regij Orebro in Varmland. TECOS se je sestankov začel kot pridruženi član udeleževati že približno leto prej. 

O dogodku v Tehnološkem parku Ljubljana so pisali tudi v novičniku skupnosti GREENOMED NEWSLETTER

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos