Slovenski grozdi smo podali skupna stališča k predlogu Zakona o podpornem okolju za podjetništvo 02:06:2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Zakon določa aktivnosti za spodbujanje podjetništva in nosilce podpornega okolja ter organiziranost na tem področju in opredeljuje postopke za dodeljevanje sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov.

Besedilo predloga zakona (ZPOP-2)  

Slovenski prijateljski grozdi smo poenotili stališča glede nujnih dopolnitev ZPOP-2 in tako do 25.05.2016 na MGRT posredovali obsežne pripombe k zakonu v javni obravnavi. Izhodiščna stališča navajamo spodaj:

Predlog dopolnitve:

 • v  tekst zakona je na ustrezna mesta in spremne obrazložitve potrebno vključiti grozd kot subjekt inovativnega okolja. Definicija grozda je opredeljena kasneje v besedilu.
 • V sklopu te spremembe je potrebno dopolniti tudi  Pravilnik o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja, kjer se podrobneje določi pogoje za grozd kot subjekt podporno inovativnega okolja
 • zakon bi moral določiti, da se delovanje grozdov uredi z Nacionalnim strateškim dokumentom (pravna podlaga)
 • Javna agencija (SPIRIT) naj se okrepi tudi za podporo tehnološkemu razvoju, inovativnosti, podpori grozdom, čez sektorskemu sodelovanju, podpori uresničevanja programov in strategij pametnih specializacij, evropskemu razvojnemu sodelovanju in internacionalizaciji.

 

Definicija: grozd / en. »cluster«
»Grozd je mreža podjetij in razvojno razvojnih inštitucij (vključno z univerzami) s tematskim fokusom, regionalno koncentracijo, je institucionalno organiziran in ima vodjo grozda. Grozd lahko vključuje druge akterje kot so npr. javne agencije.«

Cluster
A cluster is considered to be a network of companies and research institutions (including universities) that has a thematic focus, is regionally concentrated, is institutionally organised and is managed by a cluster manager. The cluster may also include other actors such as public agencies.
Vir: (European Cluster Excellence Initiative, http://www.cluster-analysis.org/

Dokument smo pripravili:

 1. SLOVENSKI GRADBENI GROZD-GIZ, mag. Vladimir Gumilar, direktor
 2. IKT Tehnološka mreža, Nina Sega & Tomaž Vidonja
 3. Grozd Plasttehnika, Janez Navodnik, direktor
 4. TECES, Tehnološki center za električne stroje, Matej Gajzer, direktor, in Klaudija Kozel
 5. TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije, dr. Aleš Hančič, direktor
 6. Zavod Lesarski grozd, Igor Milavec, direktor

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos