Novice

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH Slovenije), katerega strateški partner je tudi TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, razvija in vzpostavlja nacionalno platformo povezanih eksperimentalnih okolij. Prvi korak na poti povezovanja je identifikacija obstoječih eksperimentalnih okolij, platform, rešitev in orodij, s katero želimo povezati vsa slovenska okolja, omogočiti promocijo, širitev vedenja o teh okolij in dostopnost.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije kot krovno interesno združenje orodjarjev povezuje podjetja s področja orodjarstva in izdelovalnih tehnologij, ki se zavedajo, da sta znanje in sodelovanje ključnega pomena, članom stojimo ob srani pri reševanju razvojnih izzivov ter poslovnega mreženja v tujini. Ponosni smo, da je med nacionalnimi kandidati za inovacije leta kar 8 TECOS-ovih članov.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije kot partner SRIP Tovarne prihodnosti sodeluje pri približevanju priložnosti krožnega in podnebno nevtralnega gospodarstva vsem zainteresiranim podjetjem in organizacijam. Da bi področje približali čim večjemu številu zainteresiranih, so strateška razvojno-inovativna partnerstva (SRIP) s sorodnih področij združila moči.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije kot partner projekta S3HubsinCE (INTERREG Central Europe) skrbi za ustvarjanje skupne transnacionalne podporne strukture, ki z modelom hubov za digitalne inovacije ustvarja povezave med podpornimi institucijami in podjetji ter skrbi za prenos tehnologij, znanj ter pripravljenih nadnacionalnih politik v prakso. 

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije si kot strateški partner Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (DIHS) želi verodostojnih rezultatov in informacij o potrebah po digitalnih kompetencah tudi med orodjarskimi podjetji, zato vas vabimo k izpolnjevanju ankete, ki bo služila tudi kot okvir za pripravo prihodnjih aktivnosti s področja digitalizacije. DIH Slovenije kot osrednja nacionalna točka za digitalno preobrazbo in IIBA Slovenija kot eden od strateških partnerjev DIHS želita za ključna delovna mesta slovenskih mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP) pripraviti priporočeni katalog digitalnih kompetenc na osnovi raziskave.

53. MOS je letos potekal v drugačni obliki – na virtualnem razstavišču, a kljub temu je ob septembrski izvedbi sejma izšla tudi publikacija celjskega Novega tednika in Radia Celje – MOS-ova petica. V članku z naslovom Pametne tovarne za učinkovitejšo in okolju prijaznejšo proizvodnjo je novinarka Lea Komerički Kotnik izpostavila predvsem 4. industrijsko revolucijo in TECOS-ovo podporo uvajanju digitalizacije proizvodnje slovenskih orodjarskih podjetij v skladu z veljavno strategijo pametne specializacije.

V okviru projekta HIA, financiranega s strani Evropske Komisije in katerega ob pomoči SRIP ToP in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo koordinira center TECOS, objavljamo razpis za MSP-je, kjer k prijavi vabimo vsa zainteresirana podjetja, ki bi v okviru projekta s pomočjo voucherja v vrednosti 50.000 EUR želela nadgraditi svojo proizvodno celico. To je tretji in zadnji razpis, ki so bili objavljeni tekom projekta.

Mala in srednje velika podjetja (MSP) lahko s prijavo na poziv Pridobitev ocene stanja stopnje digitalne zrelosti podjetja brezplačno pridobijo oceno digitalne zrelosti podjetja. Digitalno invoacijsko središče Slovenije (DIH Slovenije), katerega strateški partner je tudi TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, želi z omenjenim pozivom dvigniti raven prepoznavanja uporabnosti in dodane vrednosti digitalnih tehnologij.

»V industriji se dnevno srečujemo z dolžinskimi meritvami ter geometrijskimi meritvami oblik, s pomočjo katerih preverjamo natančnosti proizvodnih procesov ter skladnosti izdelkov glede na izdelano dokumentacijo. Postopki in metode so se in se še spreminjajo ter nadgrajujejo glede na tehnologijo, ki je dostopna in ki jo je mogoče implementirati v merilne postopke,« je v reviji IRT3000 zapisal TECOS-ov strokovni sodelavec Matej Vurcer.

Dogodek SLOVENSKA INDUSTRIJA PRIHODNOSTI: Prehod na krožno gospodarstvo preko industrije 4.0, ki je potekal 10. septembra v Celju, v organizaciji razvojnega centra TECOS, je povezal strokovnjake iz raziskovalnega in industrijskega okolja, ki svoje bogato znanje, izkušnje ter razvojne usmeritve združujejo in predstavljajo preko koncepta krožnega gospodarstva in Industrije 4.0.

V okviru projekta HIA, financiranega s strani Evropske Komisije in katerega ob pomoči SRIP ToP in MGRT koordinira center TECOS, objavljamo razpis za ponudnike storitev, kjer k prijavi vabimo vsa zainteresirana podjetja z referencami na področju Industrije 4.0. To je drugi razpis od skupno treh, ki bodo objavljeni tekom projekta.

Projekt S3HubsinCE (Interreg) stremi k izkoristku potenciala Evrope za transnacionalne možnosti sodelovanja za spodbujanje izvajanja strategij RIS3 od spodaj navzgor (bottom-up). Prav zato smo projektni partnerji od začetka sodelovanja do danes že vzpostavili deset strokovnih skupin, krepimo sodelovanje med digitalnimi inovacijskimi stičišči, s pridružitvijo platformi DIHNET.eu pa soustvarjamo skupni prostor za izboljšanje digitalne povezanosti.

V okviru projekta Povezovanje simulacij, strojev in orodij za optimizacijo procesa proizvodnje polimernih izdelkov (CoSiMa) parterji posvečamo pozornost tudi simulaciji temperaturnega obnašanja dvognezdnega orodja med izdelavo plastičnega izdelka.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos