Novice

Slovenska industrija po vzoru številnih drugih držav in regij nujno potrebuje poseben strateški inštrument, ki bo omogočal vsem proizvodnim podjetjem, predvsem pa malim in srednje velikim podjetjem (MSP), učinkovit dostop do novih tehnologij, praktično usposabljanje in prenos znanj iz znanstveno-raziskovalno-razvojnih okolij v realno industrijsko okolje. TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije se kot strateški partner SRIP Tovarne prihodnosti osredotoča na skupno pripravo strateškega instrumenta.

V okviru projekta ADMA (European Advanced Manufacturing Support Centre) vas vabimo na dogodek Learning Network: Slovenski primeri Industrije 4.0. 

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije kot podporna organizacija slovenskega orodjarstva v zadnjem obdobju močno krepi dejavnosti, povezane z aditivnimi tehnologijami in 3D-tiskom ter se z demo pilotnim projektom 3DP za vzdrževanje (3DP for Maintenance) vključuje tudi v Vanguard iniciativo. Ta največja regijska iniciativa združuje 35 evropskih regij, ki v svoji strategiji pametne specializacije poudarjajo napredne industrije, modernizacijo in tehnološke inovacije.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije se kot strateški partner SRIP Tovarne prihodnosti osredotoča na skupno pripravo strateškega instrumenta Nacionalni demonstracijski center tovarn prihodnosti (NDC ToP). Koncept instrumenta pripravljamo v okviru ožje delovne skupine SRIP TOP, kjer ima TECOS eno od ključnih vlog, hkrati pa smo v pripravo koncepta vključili tudi pomembne deležnike v Sloveniji, ki se že aktivno ukvarjajo z vzpostavitvijo demonstracijskih centrov; začetnika razvoja ideje v Sloveniji prof. dr. Niko Herakoviča, vodjo laboratorija LASIM na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Spletni dogodek ADMA – Final event je poleg glavnih rezultatov pilotne faze projekta ADMA - Advanced Manufacturing Support Centre, v katerem sodeluje tudi TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, postregel še s podelitvijo nagrad. Na dogodku se je predstavilo 15 najboljših malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so sodelovala v projektu ADMA v okviru razvoja tovarn prihodnosti.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije v sodelovanju s SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) in Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pripravlja prenovljeno Strategijo pametne specializacije področja tovarn prihodnosti za uspešno črpanje 9,7 milijona evrov povratnih in nepovratnih sredstev. Med ključnimi prihodnjimi aktivnosti SRIP ToP je predviden tudi razvoj in priprava koncepta Strateškega instrumenta Nacionalnega demonstracijskega centra Tovarn prihodnosti.

Strokovna usposabljanja zaposlenim v podjetjih zagotavljajo razvoj kompetenc in krepijo njihovo konkurenčno prednost tako za zaposlene kot podjetja. TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije s strokovnimi usposabljanji skrbi predvsem za prenos znanj in izkušnje lastnih strokovnjakov s področij orodjarske stroke in predelovalnih tehnologij v podjetja. Tudi letos podjetjem omogočamo podporo pri prijavi na razpis Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS - razpis ASI 2021, s čimer sklad za usposabljanja starejših zaposlenih namenja 4,7, milijona evrov.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije nenehno sledi novim trendom na področjih, na katerih deluje, zaposleni pa redno nadgrajujejo svoje znanje na izobraževanjih doma in v tujini. V začetku aprila so se sodelavci oddelka za digitalizacijo in meritve udeležili usposabljanja za pridobitev certifikata AUKOM GD&T, geometrijskega dimenzioniranja in toleriranja. Izobraževanje so uspešno zaključili in pridobili naziv certificirani merilec AUKOM GD&T.

Spoštovani,

zaradi nujnih vzdrževalnih del na spletni strani www.tecos.si in prenove spletne strani bo stran delovala v omejenem obsegu.

Za spremljanje tedenskih novic, dogodkov in objav vas vabimo, da nas spremljate na socialnih omrežjih:

LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/tecos-slovenian-tool-and-die-development-centre/posts/?feedView=all

Facebook: https://www.facebook.com/tecos.si 

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo preko:

e-pošte: info@tecos.si ali po telefonu: +386 (0)3 490 09 20

Za morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo in prosimo vam za razumevanje.

13

LEVEL-UP bo ponudil razširljivo platformo, ki bo zajemala celoten življenjski cikel, vse od namestitve digitalnih dvojčkov, posodobitvenih ukrepov za diagnosticiranje in napovedovanje delovanja opreme do obnove in nadgradnje opreme proti koncu življenjske dobe. Tehnologije za popravilo na kraju samem in prenova novih nadgrajenih komponent bodo načrtovane z navideznimi simulacijami za večjo zmogljivost in življenjsko dobo opreme.

V sklopu spletnega dogodka AUTOMOTIVE DAY SLOVENIA 2021, ki je dne 25. marca 2021 potekal v organizaciji Slovenskega avtomobilskega grozda GIZ-ACS in avstrijskega združenja Advantage Austria z namenom tkanja novih poslovnih vezi med avstrijskimi in slovenskimi podjetji avtomobilske industrije, je TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije prejel plaketo Nacionalne nagrade Energy Globe Award 2020.

Igralne kocke, žlice za obuvanje, škatle za shranjevanje in zaščitni elementi oprijemal v TAM-ovih avtobusih so le nekateri od primerov, v katerih je TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije skupaj z mednarodnim konzorcijem partnerjev skozi projekt LIFE CEPLAFIB prikazal nove možne načine predelave odpadne plastične embalaže in časopisnega papirja.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, javno agencijo, tudi tokrat aktivno sodeluje pri predstavitvi slovenskega orodjarstva na MOULDING EXPO 2021. V lanskem letu smo s pozivom za skupinski sejemski nastop na največjem orodjarskem sejmu uspešno zapolnili vsa predstavitvena mesta slovenskega paviljona, a razmere, povezane s COVID-19, so nekaj mest sprostile. Ujemite priložnost za predstavitev na slovenskem paviljonu!

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos