BETTER FACTORY - Digitalizacija in transformacija Evropske industrije in storitev: digitalna inovacijska stičišča in platforme

There is no translation available.

Projekt BETTER FACTORY z razvojem integrirane inovacijske in evropske mreže podpira podjetja pri odgovoru na sodobne izzive industrije: pomanjkanje virov, pomanjkanje standardiziranih in odprtih rešitev, potrebo po transformaciji organizacijske strukture podjetij, dostop do sredstev. Vse našteto bomo dosegli z razvojem standardiziranih rešitev za proizvodna podjetja, da bodo lahko sama razvijala in proizvajala nove in personalizirane proizvode ter hkrati razvijala s proizvodi povezane storitve.

Opis projekta:

Better factory bo zagotovil metodologijo za proizvodna MSP, da bodo sodelovala s kreativnim sektorjem pri razvoju novih in personaliziranih proizvodov. Istočasno pa bo projekt zagotovil tehnologijo za proizvodne obrate, ki bo omogočala hitro prilagoditev in preobrazbo v podjetja. Tako bodo ob obstoječi proizvodnji lahko razvijala in proizvajala nove proizvode. Glavni rezultati projekta bodo:

  • napreden proizvodni načrtovalni sistem (APPS), ki ga je mogoče uporabljati brezplačno na odprti IOT platformi po desetkrat nižji ceni in s 50-odstotnim prihrankom časa. APPS bo avtomatsko rekonfiguriral sodelovalne robote glede na karakteristike in spol delavca in bo prav tako omogočil prihranke pri virih, prostoru, logistiki, napravah in orodjih. To bo vodilo do zmanjšanja stroškov poslovanja, povečanja proizvodnje in skrajšanje časa od naročila izdelka do umestitve na trg;
  • tržnica oz. enotna vstopna točka, kjer bodo podjetja lahko kupovala storitve ponudnikov, umetnikov, kreativcev, izobraževalcev in vlagateljev;
  • niz eksperimentov skozi 2 odprta poziva, kjer bodo izbrana podjetja testirala APPS in druga orodja, v skupni vrednosti 11 milijonov evrov;
  • storitve in podpora proizvodnim podjetjem.

 

TECOS vloga:

Tecos v projektu nastopa kot slovenski partner, odgovoren za diseminacijo, izvedbo programa v Sloveniji in sodelovanje slovenskih MSPjev v mednarodnih pozivih, ter sodelovanje pri razvoju sistemov in storitev.

 

Kontakt: Vesna Kneževič Vernon

 


 Why choose TECOS?

  • Vast Experience
  • Highly Trained Staff
  • Short Response Time
  • One Contact For All Your Problems
  • State-of-the-art Equipment

Sample Project

Quickly to precise 3D model of a mill for manufacturing of replacement parts

Quickly to precise 3D model of a mill for manufacturing of replacement parts

The client had to renew a wore down rotor with knife segments for which they didn't have any documentation. With precise 3D scanning of the original and creation of functional CAD model we provided them with data for production of replacement.

Thermoplastic oil filter housing warpage prediction due to injection moulding

Thermoplastic oil filter housing warpage prediction due to injection moulding

The customer has presumed problems with excessive warpage in the stage of tool design. The material is PA66 with 30% of glass fibers. With the help of advanced injection moulding analysis we predicted the trend and values of warpage and thus successfully eliminated the problems.

Analysis of Deep Drawing Process

Analysis of Deep Drawing Process

Our client has planned a single phase deep drawing process for the presented case, however several doubts about manufacturability arose. The conducted analysis has cleared all doubts.

With Autodesk Advanced Material Exchange and Abaqus to precise results of structural FEM for fiber reinforced materials

With Autodesk Advanced Material Exchange and Abaqus to precise results of structural FEM for fiber reinforced materials

We made a comparative study between experimentaly and numerically determined strength of a fibre reinforced product, which yielded extremely good match of the results from both methods.

Prijava eseznam Tecos