Dibbiopack – Development of Injection and Blow Extrusion Molded Biodegradable and Multifunctional Packages

Dibbio pack

Opis projekta:

Evropski projekt Dibbiopack se je zaključil v mesecu Februarju, 2016. Celotna vrednost projekta je bila ocenjena na 7,7 milijonov EUR od tega je bilo 5,7 milijonov EUR financiranih iz Evropskega sklada za tehnološki razvoj. V projektu je sodelovalo 19 partnerjev iz desetih različnih Evropskih držav, med njimi tudi trije slovenski partnerji: TECOS, TEHNOS in GORENJE ORODJARNA. Namen projekta Dibbiopack je bil razvoj biorazgradljivih in sonaravnih trajnih materialov, prilagojenih za potrebe embalažne industrije v prehrambnem, kozmetičnem in farmacevtskem proizvodnem sektorju. Eden izmed ciljev projekta je bila tudi operativna integracija pametnih naprav v embalažne sisteme z namenom zapisa natančnih in uporabnih informacij o proizvodih in tehnoloških procesih, povečanja varnosti, kakovosti izdelkov ter nadzora nad rokom uporabnosti pakiranih izdelkov skozi njihovo dobavno verigo. Velik del razvoja pri večnamenski napredni embalaži je bil namenjen zagotavljanju skladnosti in izpolnjevanju okoljskih zahtev preko LCA (»Life Cycle Assessement«) in LCC (»Life Cycle Costing«) analiz. Izhodne rešitve projekta DibbioPack so trije prototipni izdelki v obliki pladnja, lončka in stekleničke, ki naslavljajo tržna področja prehrambne, kozmetične in farmacevtske in industrije. Rešitve, izvedene za doseganje teh ciljev, so združene v novih nanokompozitnih materialih ter optimiziranih procesnih tehnologijah za njihovo izdelavo. Vzporedno so bile osvojene inovativne rešitve v premaznih sistemih za izboljšanje bariernih lastnosti končnih izdelkov ter pametnih napravah z namenom sledljivosti in elektronske operativnosti. Vsak izhodni produkt je opremljen s tehničnim listom materialnih lastnosti in postopkov predelave, vključno z opredeljenimi stroški njihove izdelave ter podatkih o možnostih reciklaže ter varnosti za potrošnika in okolje. Med poglavitne naloge raziskovalnih dejavnosti, ki jih je izvajal TECOS, prištevamo vzpostavitev tehnološkega okna za procesno izdelavo biorazgradljivih embalažnih izdelkov na osnovi brizganja ter integriranega etiketiranja prototipnih izdelkov. Z virtualnimi procesi simulacij smo uspeli bistveno zmanjšali stroške procesa ter prihranili čas za optimizacijo tega tehnološkega postopka. TECOS je bil med drugim odgovoren tudi za razvoj programske opreme, ki omogoča simulacije integriranih procesov brizganja, pihanja in izdelave filmov pri razvoju večnamenske embalaže. Pomembni preboj pri vpeljavi industrijskih postopkov predelave za biopolimerne nanokompozitne materiale je bil dosežen tudi na integrirani tehnologiji fizikalnega penjenja MuCell®. • Project status: Completed
 • Duration: 2012 - 2016
 • Programme: FP7 – NMP1.1
 • Coordinator: AITIIP (ES)
 • Tecos role: Vodja delovnega paketa Razvoj, karakterizacija in optimizacija tehnoloških procesov.
 • Other partners: INNOVIA (UK), VITO (BE), NUIG (IE), Fraunhofer ISC (DE), Avanzare (ES), CQSA (ES), SOGAMA (ES), NUTRECO (ES), ALMA (FR), INSTM (IT), ARCHA (IT), CNR (IT), COSMETIC (GR), HELP (GR), PLASMA (MK), GORENJE ORODJARNA (SI), TEHNOS (SI)


 • Project status
  Completed
 • Duration
  2012 - 2016
 • Programme
  FP7 – NMP1.1
 • Coordinator
  AITIIP (ES)
 • Tecos role
  Vodja delovnega paketa Razvoj, karakterizacija in optimizacija tehnoloških procesov.
 • Other partners
  INNOVIA (UK), VITO (BE), NUIG (IE), Fraunhofer ISC (DE), Avanzare (ES), CQSA (ES), SOGAMA (ES), NUTRECO (ES), ALMA (FR), INSTM (IT), ARCHA (IT), CNR (IT), COSMETIC (GR), HELP (GR), PLASMA (MK), GORENJE ORODJARNA (SI), TEHNOS (SI)


Why choose TECOS?

 • Vast Experience
 • Highly Trained Staff
 • Short Response Time
 • One Contact For All Your Problems
 • State-of-the-art Equipment

Sample Project

Quickly to precise 3D model of a mill for manufacturing of replacement parts

Quickly to precise 3D model of a mill for manufacturing of replacement parts

The client had to renew a wore down rotor with knife segments for which they didn't have any documentation. With precise 3D scanning of the original and creation of functional CAD model we provided them with data for production of replacement.

Thermoplastic oil filter housing warpage prediction due to injection moulding

Thermoplastic oil filter housing warpage prediction due to injection moulding

The customer has presumed problems with excessive warpage in the stage of tool design. The material is PA66 with 30% of glass fibers. With the help of advanced injection moulding analysis we predicted the trend and values of warpage and thus successfully eliminated the problems.

Analysis of Deep Drawing Process

Analysis of Deep Drawing Process

Our client has planned a single phase deep drawing process for the presented case, however several doubts about manufacturability arose. The conducted analysis has cleared all doubts.

With Autodesk Advanced Material Exchange and Abaqus to precise results of structural FEM for fiber reinforced materials

With Autodesk Advanced Material Exchange and Abaqus to precise results of structural FEM for fiber reinforced materials

We made a comparative study between experimentaly and numerically determined strength of a fibre reinforced product, which yielded extremely good match of the results from both methods.

Prijava eseznam Tecos