TECOS uspešno zaključil AUKOM GD&T certificiranje 20:04:2021

There is no translation available.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije nenehno sledi novim trendom na področjih, na katerih deluje, zaposleni pa redno nadgrajujejo svoje znanje na izobraževanjih doma in v tujini. V začetku aprila so se sodelavci oddelka za digitalizacijo in meritve udeležili usposabljanja za pridobitev certifikata AUKOM GD&T, geometrijskega dimenzioniranja in toleriranja. Izobraževanje so uspešno zaključili in pridobili naziv certificirani merilec AUKOM GD&T.

AUKOM določa globalne standarde usposabljanja za proizvodnjo merilnih tehnologij za primerljive rezultate meritev po vsem svetu in je industrijski standard v proizvodnem meroslovju. Znanje merilcev zagotavlja verodostojnost izvedenih meritev, pravilno interpretacijo rezultatov in bolj celovit pristop reševanja posameznih mer, ki niso v zahtevanem tolerančnem polju.

Usposabljanje, ki so se ga udeležili tudi TECOS-ovi sodelavci, je vodil Marko Horvat, certificirani AUKOM predavatelj iz hrvaškega podjetja Topomatika. TECOS je tako pridobil tri certificirane merilce, ki bodo svoje znanje implementirali skozi številne tekoče in prihajajoče industrijske projekte. S tečajem so poglobili meroslovno znanje in se seznanili s teoretičnim ozadjem GD&T meritev. Po zaključenem certificiranju so pridobljeno znanje prenesli tudi v prakso, saj so v programskem paketu GOM Inspect Suite, ki ga uporabljamo za izvajanje 3D-meritev, na praktičnih primerih preverili razumevanje GD&T teoretičnih osnov in ustrezne interpretacije dobljenih rezultatov.

 

Why choose TECOS?

  • Vast Experience
  • Highly Trained Staff
  • Short Response Time
  • One Contact For All Your Problems
  • State-of-the-art Equipment

Prijava eseznam Tecos