TECOS is joining new INTERREG project: S3HubsinCE 28:02:2019

Srednja Evropa ima velik potencial za transnacionalne možnosti sodelovanja za spodbujanje izvajanja strategij RIS3 od spodaj navzgor (bottom-up), vendar večina teh priložnosti še vedno ni izkoriščena. S projektom INTERREG: S3HubsinCE – Sprostitev potenciala transnacionalnega sodelovanja prek hubov za digitalne inovacije za spodbujanje izvajanja RIS3 želimo projektni partnerji doseči prav to.

19-02-28TECOS interegCilj S3HubsinCE je sprostitev tega potenciala z ustvarjanjem skupne transnacionalne podporne strukture, ki temelji na modelu hubov za digitalne inovacije (Digitail Innovation Hubs – DIH), ki bo ustvarila močnejše povezave med zainteresiranimi deležniki RIS3 in spodbujala okrepljeno strateško sodelovanje med temi »triple-helix« in, kjer je to ustrezno, »quadruple-helix« institucijami. DIH centri bodo ustvarili navzkrižne povezave predvsem na tehnoloških prednostnih področjih (TPA), pomembnih za centralno Evropo (avtomatizacija proizvodnje in procesov, biotehnologija/medicinski pripomočki, fotonične tehnologije zaznavanja, napredni materiali in nanotehnologija itd.). Projekt bo oblikoval in spodbujal politiko priporočil, ki temeljijo na oprijemljivih in preizkušenih sodelovanjih ter na pilotnih ukrepih.

Projekt na splošno spodbuja akcijski pristop k optimizaciji strategij RIS3 in jih povezuje v trdno podlago za vzpostavitev stalnega območja potencialnega sodelovanja za inovacije na področju raziskav in tehnologije ter razvoj poslovnega sodelovanja.

 

19-02-28 interreg CE

 

WARUM TECOS?

  • Langjährige Erfahrungen
  • Kompetentes Personal
  • Kurze Reaktionszeit
  • Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand
  • Spitzenmäßige Ausstattung der führenden Weltlieferanten

Prijava eseznam Tecos